Check uw jaarruimte!

De jaarruimte is dat deel van uw inkomen dat u fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor uw pensioen, de zogenaamde premiegrondslag.

Bereken uw jaarruimte

Voor wie?

Fiscaal regime
Uw pensioen of lijfrenterekening valt binnen Box 1. Houd hier bij het invullen van uw belastingaangifte rekening mee. De fiscus stelt een aantal voorwaarden aan bijvoorbeeld uw inleg. U kunt alleen uw jaarruimte en/of reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek.

Kapitaaloverdracht naar Dexxi
Heeft u een tegoed op een bestaande bankspaarrekening, pensioenrekening, lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? En wilt u dit tegoed overhevelen naar een pensioen- of lijfrenterekening bij Dexxi?

Dit gebeurt dan middels een ‘waardeoverdracht’, waarin de verzekeraar of bank wordt verzocht het in de polis beschikbare bedrag over te boeken zonder belasting in te houden.

U kunt ook uw opgebouwde fiscale oudedagsreserve, stakingswinst of Gouden Handdruk overboeken.