Fiscale ruimte

De Belastingdienst helpt een handje mee

  • Benut uw fiscale ruimte
  • Wat is jaarruimte?
  • Wat is reserveringsruimte?
  • Niet voor andere doeleinden te gebruiken!

Benut uw fiscale ruimte

Met pensioenbeleggen bouwt u aanvullend pensioeninkomen op door uw eventuele fiscale jaarruimte en/of reserveringsruimte te gebruiken.

De inleg is aftrekbaar van uw bruto inkomen. Wanneer de fiscale ruimte over het salarisdeel tot €105.075 kan worden benut, is de inleg aftrekbaar in Box 1. Dan betaalt u uw inleg dus uit uw bruto inkomen en u betaalt geen rendementsheffing in Box 3 over het opgebouwde vermogen. Zo profiteert u maximaal van de fiscale voordelen!

Bereken zelf eenvoudig uw fiscale ruimte op de website van de Belastingdienst.

Handige tool

Wat is jaarruimte?

De jaarruimte is dat deel van uw inkomen dat u fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor uw pensioen, de zogenaamde premiegrondslag. Dat is uw bruto inkomen minus de AOW-franchise voor lijfrente.

De AOW-franchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioen mag opbouwen, omdat u straks AOW krijgt. In 2018 is deze AOW-franchise €12.129. Over al uw inkomen boven de €12.129 mag u 13,3% fiscaal vriendelijk opzij zetten.

De jaarruimte is in 2018 gemaximeerd op €12.362, aangezien u maximaal over een bedrag van €105.075 pensioen mag opbouwen.

Reserveringsruimte

Bouwde u in de afgelopen jaren minder pensioen op dan van de overheid mag? En gebruikte u uw jaarruimte niet of niet helemaal? Dan mag u de overgebleven ruimte alsnog gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Dit mag tot 7 jaar terug, dit heet reserveringsruimte.

De reserveringsruimte mag niet meer bedragen dan 17% van de premiegrondslag (zie hierboven). Daarnaast geldt een absoluut maximum van €7.167 in 2018. Als u ouder bent dan 55 jaar en 9 maanden (huidige AOW leeftijd minus tien jaar), dan geldt een maximum van €14.152.

Kom direct meer te weten over pensioenbeleggen!

Niet voor andere doeleinden te gebruiken!

Dexxi Pensioen is een bankspaarproduct. Dat betekent dat u bij Dexxi een geblokkeerde beleggingsrekening heeft, een zogenoemde ‘lijfrenterekening’. Met Dexxi Pensioen bouwt u uitsluitend vermogen op voor de aanvulling van uw pensioeninkomen. Het opgebouwde vermogen kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt!

Gebruikt u de ‘lijfrenterekening’ niet voor uw pensioen, dan heeft dit fiscale gevolgen. In dat geval moet u namelijk over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52%. Daarnaast moet u meestal een boete betalen van 20% van het opgenomen bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd.

Met het opgebouwde bedrag bent u verplicht een pensioeninkomen aan te kopen, waarmee het bedrag periodiek wordt uitgekeerd. Over de pensioen-uitkeringen bent u te zijner tijd inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd. Er is dus sprake van uitstel van belastingbetaling. Tegen de tijd dat u de uitkeringen ontvangt, werkt u waarschijnlijk niet of minder, waardoor de kans groot is dat u dan in een gunstiger belastingschaal valt.

U bepaalt zelf bij welke aanbieder u dit doet. Bij een direct ingaande lijfrente is de ingangsdatum vrij te bepalen, maar nooit later dan 5 jaar na de AOW-ingangsdatum.