Beleggen voor iedereen

De uitgifte van verhandelbare aandelen betekende in de 17e eeuw een revolutionaire ontwikkeling. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), opgericht in 1602, was de eerste onderneming ter wereld die onder een breed publiek aandelen uitgaf. Beleggers konden hun stukken verkopen en kregen dan hun geld terug, terwijl het bedrag van deelname toch in de onderneming bleef. De VOC had al veel kenmerken van de moderne naamloze vennootschap.

Beleggen voor iedereen
Tijdens de ‘eerste beursgang’ van de VOC waren het niet alleen kapitaalkrachtigen die aandelen kochten. Tot de aandeelhouders behoorden ook huishoudsters, mandenmakers, timmerlieden, kuipers en ‘lantaarnopstekers’.

Passief Beleggen
Passief beleggen is inmiddels bijzonder populair, niettemin reikt de ontstaansgeschiedenis ook terug naar de zeventiende eeuw. Al in 1688 schreef Josseph de la Vega in Confusión de Confusiones lofdichten over passief beleggen. Toen leefden de vorsten van hun rente en dividend en het maakte hen niet uit of de beleggingen meer of minder waard werden aangezien het niet hun bedoeling was ze te verkopen, maar de vruchten ervan te plukken.

Spreiding
De tweede helft van de 18e eeuw was de economische situatie weinig rooskleurig en het besef groeide dat het belangrijk is om risico’s te spreiden. Dit leidt in 1774 tot een nieuwe Nederlandse wereldprimeur: de oprichting van het eerste beleggingsfonds. De Amsterdamse makelaar en koopman Abraham van Ketwich richtte het eerste beleggingsfonds ter wereld op, Eendragt Maakt Magt. Het idee was de kosten te delen en het risico voor individuele beleggers minder groot te maken door spreiding over verschillende fondsen.

Indexbeleggen
Sinds de introductie van de allereerste ETF in 1993, is de markt van ETF’s uitgegroeid naar een duizelingwekkend niveau van 4.000 miljard dollar. En kijkend naar de actuele ontwikkelingen zal deze groei nog wel even doorzetten. Indexbeleggen kent een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. De belangrijkste voordelen zijn: spreiding, verhandelbaarheid, transparantie en lage kosten.

Iedereen is een belegger
Van beginnend tot ervaren belegger en van kleine spaarder tot vermogende particulier, ongeacht ervaring en kennis, ook Dexxi is er voor iedereen.

Dexxi draagt zorg voor de continuïteit. De beleggingsportefeuilles worden passief beheerd en opgebouwd met goed gespreide en verhandelbare indexbeleggingen tegen lage kosten. En elke eerste werkdag van de maand wordt uw beleggingsportefeuille automatisch geherbalanceerd en teruggebracht naar uw uitgangspunten.

Iedereen kan bij Dexxi starten vanaf 1.000 euro.

Probeer het zelf