Minder belasting betalen? Dat kan maar beslis wel vóór 31 december 2018.

Veel mensen weten helaas niet dat ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen als ze een individueel pensioenpotje opbouwen. Wij besteden daar nu graag aandacht aan omdat u nog vóór 31 december van dit jaar een besluit kunt nemen. Dit blog is dan ook specifiek gericht op die mensen die minder belasting willen betalen.

Al een kleine 20 jaar geleden heeft de Belastingdienst enkele interessante fiscale voordelen ontwikkeld. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat mensen een (extra) appeltje voor de dorst hebben opgebouwd als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dat kan het geval zijn als ze bijvoorbeeld niet zijn aangesloten bij een Pensioenfonds. Of, dat de werkgever geen pensioenpremie stort.

Uiteraard geldt de regeling ook voor die mensen die wél via hun bedrijf pensioen opbouwen maar waarbij dat eigenlijk financieel onvoldoende is.

En, wat te denken van ZZP’ers die sowieso verantwoordelijk zijn voor hun eigen pensioenopbouw?

AOW?
Goed, eerlijk is eerlijk… Iedere Nederlander heeft recht op AOW zodra hij 67 jaar en een paar maanden oud is. Maar tegelijkertijd weet niemand 100% zeker of die AOW blijft bestaan of dat er andere (overheids-)varianten worden ontwikkeld. Waar we het met z’n allen over eens zijn is dat mensen die uitsluitend AOW ontvangen, het beslist niet breed hebben. Dan is het leven absoluut lastiger vanaf uw zevenenzestigste!

Dat wilt u voor uzelf toch zien te voorkomen? Als u heel diep in uw hart kijkt, dan wilt u toch ook een succesvolle en gelukkige pensionado worden?

Fiscale Jaarruimte
De overheid legt daarom terecht een stukje verantwoordelijkheid bij de mensen zélf. En, om dat te stimuleren is de zgn. ‘Fiscale Jaarruimte’ bedacht. Als u minder pensioen opbouwt dan u van de overheid maximaal zou mogen, dan wordt u feitelijk dus gesteund door de Belastingdienst om méér pensioen op te bouwen.

Leuker kunnen ze het daar bij de Belastingdienst dus best wél maken!

Praktisch
Hoe werkt dit alles nu in de praktijk? De regeling is gelukkig heel eenvoudig. Als u zélf voor uw pensioen spaart, dan mag u het door uzelf ingelegde bedrag opvoeren als aftrekpost bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dat betekent – vanuit rekenkundig perspectief bezien – dat u een lager inkomen creëert waarover u nu uw belasting moet afdragen.

U komt dus letterlijk in een lagere belastingschijf.

Voordelen
Het grootste financiële voordeel nu zit dus in het hiervoor genoemde lagere belastingtarief. Maar er is nóg iets: het opgebouwde pensioenvermogen wordt vrijgesteld van vermogensbelasting in box 3. Afhankelijk van de spaarpot die u hebt opgebouwd, kan dit zo maar 1 tot 1,5 procent schelen aan te betalen vermogensbelasting.

Als u op een gegeven moment het opgebouwde vermogen wilt laten uitkeren (dus… als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt), dan moet u over die uitkering vanzelfsprekend wél belasting betalen. Maar…vrijwel iedereen gaat na zijn pensionering naar een lagere belastingschijf omdat er dan sowieso minder wordt verdiend. Dus, over dat uitgekeerde bedrag hoeft dan ook minder belasting te worden betaald.

Per saldo bent u als bewuste pensioenspaarder die nu zelf opbouwt, onder de streep beter af.

Welk bedrag mag u sparen?
Het bedrag dat u elk jaar op deze wijze ‘fiscaal vrij’ mag storten ten behoeve van uw pensioen, is geheel afhankelijk van uw inkomen nu. De Belastingdienst heeft overigens wel een maximum gesteld. Vraag uw accountant of boekhouder eens of hij/zij de zgn. ‘Fiscale Jaarruimte’ voor u wilt berekenen. Of kijk eens op de website van de Belastingdienst, waar een tool staat, om die berekening zelf te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat u geïnteresseerd raakt!

Waarom vóór 31 december 2018 beslissen?
U hebt nu nog ruim een maand de tijd om te beslissen, want als u voor uzelf dit jaar nog een fiscaal voordeel wilt creëren, dan moet u dat vóór 31 december 2018 geregeld hebben. Uiterlijk op Oudejaarsdag dient u dus uw pensioenbetaling te hebben gedaan.

U begrijpt het ongetwijfeld na het lezen van dit blog: bij Dexxi zijn er volop mogelijkheden om op deze wijze fiscaalgunstig uw pensioen op te bouwen. We nodigen u van harte uit of neem contact met ons op als u hier vragen over hebt.