Pensioen in eigen beheer

Met Prinsjesdag is een voorstel ingediend voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer

Afstempelen
Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer bevat een aantal opties voor de huidige pensioenregelingen in eigen beheer. Dit wetsvoorstel is inmiddels ingediend door het Kabinet bij de Tweede Kamer en behoort op 1 januari 2017 in te gaan. Vanaf 1 januari 2017 kunt u ervoor kiezen uw pensioen af te stempelen. Dit houdt in dat u de commerciële waarde afstempelt naar de fiscale (lagere) waarde.

Afkopen
Na de afstempeling kunt u ervoor kiezen de pensioenaanspraak af te kopen. Na afkoop heeft u in privé beschikking over de aanspraak. Bij afkoop heeft u normaal te maken met een progressief tarief tot 52 procent en daar bovenop nog een revisierente van 20 procent, waardoor maar liefst tot 72 procent van de pensioenaanspraak aan belasting moet worden betaald. Vanaf 2017 zal een korting gelden op de loonbelasting, voor 2017 bedraagt deze korting 34,5 procent, voor 2018 25 procent en in 2019 19,5 procent. Hierna vervalt de korting. Bovendien is in deze jaren geen revisierente verschuldigd. De korting geldt over de fiscale waarde (na afstempeling) op de balans per 31 december 2015. Over het deel dat u in 2016 nog hebt opgebouwd geldt de korting niet, maar u hoeft hier geen revisierente over te betalen. Wel moet u er rekening mee houden dat u geen uitstel van de belasting kunt krijgen, u moet dus direct kunnen met de belastingdienst afrekenen.

Omzetten
Als u niet wilt afkopen, kunt u er ook voor kiezen de pensioenaanspraak om te zetten in een oudedagsverplichting. In deze oudedagsverplichting brengt u de fiscale waarde (na afstempeling) van het pensioen in. Bij het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd wordt de verplichting in 20 jaar lineair uitgekeerd. U mag niet meer doteren aan de oudedagsverplichting, deze verplichting wordt slechts jaarlijks opgerent met het u-rendement. Het U-rendement is een soort gemiddelde van de rente die betaald wordt door de overheid op staatsobligaties. Bij deze variant hoeft u nog geen belasting te betalen op het moment van omzetting. Belastingheffing vindt pas plaats op het moment dat u de uitkeringen krijgt.

Voortzetten
Wilt of kunt u niet afkopen of omzetten dan moet u ervoor zorgen dat u de pensioenaanspraak per 1 januari 2017 premievrij maakt. Hiervoor is een AVA-besluit nodig. De huidige pensioenaanspraak (met fiscaal- commercieel verschil) blijft dan ongewijzigd bestaan en zal regulier gaan uitkeren vanaf het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Vraag advies
Het is afhankelijk van de specifieke situatie of omzetting dan wel afkoop voordelig is. Denk dus altijd goed na over de consequenties voor uw situatie en vraag om advies bij uw accountant of financieel adviseur.