Oud regime versus nieuw regime lijfrente

Let op: Hiervoor gelden andere fiscale spelregels.

Wanneer oud regime lijfrente?

Oud regime lijfrente’ is een term die de Belastingdienst gebruikt voor:

Koopsompolissen (éénmalige stortingen) welke zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrenteverzekeringen met een ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 waarvan periodiek premies zijn betaald vóór 1 januari 2001. Hierbij geldt dat de premies niet meer verhoogd mogen zijn na 16 oktober 1990.

De mogelijkheden bij Dexxi

 • 1

  Opbouw nieuw regime

  Heeft u een polis bij een andere verzekeraar of bank? Dan kunt u deze heel gemakkelijk laten overboeken naar onze Lijfrenterekening. U kunt uiteraard ook verder bouwen aan uw pensioenvoorziening met fiscale voordelen.

Belangrijkste verschillen oud en nieuw regime

Ingangsdatum uitkering

 • Oud regime: Volledig vrije keuze.
 • Nieuw regime: De uitkering kan ingaan vóór u de AOW-leeftijd heeft bereikt, maar mag niet later dan vijf jaar na uw AOW-leeftijd. De einddatum mag uiterlijk 31 december zijn. Bereikt u in 2019 de AOW-leeftijd? De einddatum mag uiterlijk 31 december 2024 zijn. Gaat uw uitkering in voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan bent u verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal 20 jaar, plus het aantal jaren voor uw AOW-leeftijd.

Tijdelijke uitkering

 • Oud regime: Volledig vrij qua looptijd en hoogte uitkering.
 • Nieuw regime: Startdatum vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd of uiterlijk vijf jaar daarna. De minimale looptijd bedraagt vijf jaar en de jaarlijkse uitkering is gebonden aan een maximum (2018: €21.483).

Uitkering ineens

 • Oud regime: Het is mogelijk de volledige lijfrente ineens te laten uitkeren. Dit is meestal niet aantrekkelijk omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven.
 • Nieuw regime: Bij een lijfrente hoger dan €4.351 (2018) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de zogenaamde revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.

Schenken

 • Oud regime: U kunt de lijfrente schenken aan (klein)kinderen of aan andere begunstigden. De begunstigden betalen hierover wel inkomstenbelasting.
 • Nieuw regime: Het is niet mogelijk de lijfrente te schenken aan derden.