En toen werd uw pensioen niet geïndexeerd… (Help!)

Dat we veel over ons (toekomstig) pensioen discussiëren, zal u niet ontgaan zijn. Sterker nog: er zijn politieke partijen die zich nadrukkelijk richten op die mensen in de samenleving, die nu de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en qua pensioenuitkering niet meer ontvangen wat ze hadden verwacht te ontvangen.

Nee, we mengen ons niet in de politieke strijd, maar ook wij zien regelmatig die nieuwsberichten waarbij pensioenfondsen aankondigen dat ze pensioenen niet indexeren. Dus, dat er geen inflatiecorrectie wordt toegepast en de uit te keren pensioenbedragen niet stijgen. Terwijl wel alles duurder wordt.

Het is een ingewikkeld probleem. Zelfs topeconomen zijn het niet altijd met elkaar eens. Bovendien is het lastig om de toekomst te voorspellen.

Maar ja, u krijgt er immers op een gegeven moment wel zélf mee te maken. Bijvoorbeeld als u de 55 jaar bent gepasseerd. U weet dan dat er binnen afzienbare termijn een moment aanbreekt waarop u te maken krijgt met pensioenuitkeringen. (Mits u bent aangesloten bij een pensioenfonds uiteraard).

Jongeren
Echter, ook jongeren zullen met zichzelf in discussie ‘moeten’. Zelfs als je 25 of 35 jaar jong bent, dan is het ook een ‘ware must’ om na te denken hoe je je appeltje voor de dorst organiseert. Bij deze jongeren speelt overigens nog iets anders: deze ‘flex-generatie’ werkt niet meer het hele leven bij één vaste werkgever. Integendeel; deze ‘jongeren’ gaan niet van baan tot baan maar van project naar project.

Het onvermijdelijke gevolg is dat ze niet zullen zijn aangesloten bij een pensioenfonds. En, dat ze het zelf moeten regelen. Dus, dat ze zelf (slim) moeten sparen voor hun pensioen. Of, dat ze in ieder geval er zeker van zullen zijn dat ze iets te besteden hebben als ze ooit die pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Zelf regelen, dus?
Maar ja, hoe frustrerend is het als die pensioenfondsen dan nieuwsberichten publiceren met de aankondiging dat ze de pensioenen niet indexeren? Beslist niet fijn om te horen. Er is zelfs een sentiment dat men de visie van de pensioenfondsen oneerlijk vindt. Mensen hebben steeds meer de behoefte om het gewoon zelf te willen regelen.

Wel, daar zit best wel wat in. Gelukkig kan dit ook. Nee, we hebben het dan niet over ‘gewoon sparen op een reguliere spaarrekening’; we hebben het over beleggen.

Beleggingsrekening
Feitelijk is het heel simpel. U opent bij ons een beleggingsrekening, u stort daar geld op en uw vermogen wordt binnen het door u gekozen risicoprofiel door professionals belegd. Uiteraard altijd met het doel om rendement te halen. Het spreekt voor zich dat óók wij vinden dat u zo veel mogelijk vinger aan de pols moet kunnen houden. We hebben daarom een overzichtelijk dashboard ontwikkeld. Dus, u logt in en u ziet in één oogopslag – door een handige grafiek – wat er met uw geld gebeurt.

Fiscaal vriendelijk beleggen voor later
Bovenop uw AOW (eerste pijler) en een eventueel werkgeverspensioen (tweede pijler), kunt u ook zelf voor pensioenaanvulling zorgen in de derde pijler. U belegt voor een toekomstige aanvulling van uw inkomen. U bent vrij hoeveel u inlegt en bijstort, uiteraard binnen uw fiscale ruimte. Wat er ook gebeurt met de AOW of uw werkgeverspensioen: u belegt op eigen naam, dit pensioen voor later blijft dus altijd van u.

Bewuste keuze
Overigens zeggen we wel dat het een bewuste keuze moet zijn om te gaan beleggen. En, stort niet al uw geld op een beleggingsrekening. U dient altijd een zeker aantal euro’s direct beschikbaar te houden voor bijvoorbeeld zo een moment dat de wasmachine het begeeft. Of dat u wordt geconfronteerd met een stevige reparatie aan uw auto.

Daarnaast vragen we u ook om na te denken over de termijn die u voor ogen hebt. En, discussieer eens met uzelf welk risicoprofiel u het beste van toepassing vindt op uzelf. Op onze website hebben we daar ook een handige rekentool voor.

Wij hopen dat u het met ons eens bent, dat we in een tijd leven waarin men het beste zo veel mogelijk eigen regie kan nemen. Want, echt… er is niets zo frustrerends dat uw pensioenfonds u op een gegeven moment meldt dat uw pensioenopbouw niet wordt geïndexeerd.

U hebt het er dan maar mee te doen. En dat is jammer. Zeker omdat er slimmere alternatieven zijn…

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.