Dringende oproep aan kabinet

[Persbericht 17 mei 2020]

Dringende oproep aan kabinet

‘Verleng fiscale reserveringsruimte pensioenopbouw van ondernemers van 7 naar 9 jaar’

De pensioenopbouw van honderdduizenden ondernemers in Nederland – van MKB tot aan ZZP – komt ernstig in gevaar door de Coronacrisis. Er is een acute uitbreiding van het fiscale steunpakket nodig. “Daarom doen wij een oproep aan het kabinet om de fiscale reserveringsruimte voor de pensioenopbouw te verlengen van 7 naar 9 jaar,” zegt Duco Frie, Managing Partner bij de in Amsterdam gevestigde beleggingsonderneming Dexxi. “Ondernemers en ZZP’ers zitten hier om te springen. Zij hebben door de Coronacrisis dit jaar veel minder financiële armslag om gebruik te maken van deze fiscale pensioenstimulans”.

[ Download Volledige Persbericht ]

Ondernemers en kleine zelfstandigen (waaronder ZZP’ers) hebben de fiscale mogelijkheid om de jaarlijkse inleg voor de eigen pensioenopbouw af te trekken van hun aangifte inkomstenbelasting. Daarmee betalen ze dan nú minder belasting.

Dit is een prima faciliteit van de overheid om kleine zelfstandigen te stimuleren iets voor het eigen pensioen op te bouwen omdat er collectief niets voor hen is geregeld. Als men dan belegt op een geblokkeerde rekening die uitsluitend voor die pensioenopbouw wordt gebruikt, als men een lijfrente aankoopt of als men bankspaart, dan levert dit dus een direct fiscaal voordeel op.

Reserveringsruimte
“Echter, niet alle ondernemers en kleine zelfstandigen hebben elk jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de geboden ‘jaarruimte’, het bedrag dat fiscaal mag worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Een oorzaak kan zijn dat de ondernemer de benodigde pensioeneuro’s letterlijk niet cash beschikbaar heeft omdat het jaar bedrijfseconomisch tegenviel. Of omdat er noodzakelijke grote privé-uitgaven waren dat jaar. Er is dan geen budget om iets voor het eigen pensioen opzij te zetten.”

Gelukkig biedt de overheid deze ondernemers de mogelijkheid om 7 jaar lang met terugwerkende kracht gebruik te maken van de opgebouwde jaarruimtes. De optelsom daarvan noemt men de reserveringsruimte.

Pensioenopbouw bijstellen
“Nu veel kleine ondernemers en zelfstandigen structureel minder inkomsten genereren door grote omzetderving vanwege de coronacrisis en ook de betaaltermijnen van openstaande facturen ongekend oplopen, moeten deze kleine ondernemers en zelfstandigen hun verstandige planning t.a.v. hun eigen pensioenopbouw grondig bijstellen,” legt Duco Frie uit. “Aan het eind van dit jaar zullen veel ondernemers hun financiële doelstellingen dan ook niet halen. Daarom is het fair én maatschappelijk verantwoord als het kabinet de periode van de fiscale aftrek met 2 jaar verlengt om de enorme omzetderving van dit jaar (2020) en die van volgend jaar (2021) te compenseren.”

Sociaal-maatschappelijk belang
Volgens Duco Frie speelt er náást dit acute huidige financiële belang ook een groot sociaal-maatschappelijk belang voor de lange termijn.

“Nederland kan het zich niet permitteren als over 10 á 20 jaar blijkt dat ondernemers te weinig pensioen hebben opgebouwd. Dat zal dan tegen die tijd grote sociaal-maatschappelijke gevolgen hebben met enorme economische consequenties. Daarom is een ingreep nú van groot belang. We roepen het kabinet daarom op om de fiscale mogelijkheden van de reserveringsruimte met onmiddellijke ingang te verlengen met 2 jaar. Hierdoor stellen we ondernemers en kleine zelfstandigen in Nederland veel beter in de gelegenheid om structureel te blijven bouwen aan hun eigen pensioen. Nederland als geheel is hierbij gebaat.”