Handelsdagen

  • Onttrekken en bijstorten is gratis
  • Twee keer per maand in- en uitstappen
  • Eén keer per maand rebalance

Dexxi handelsdagen

Starten bij Dexxi kan twee keer per maand. Wanneer uw beleggingsrekening akkoord is en er uiterlijk twee werkdagen voor de handelsdag geld op de beleggingsrekening staat wordt dit automatisch meegenomen. Ook bijstortingen, onttrekkingen en beëindigingen worden verwerkt op de onderstaande handelsdagen.

Onttrekken of opzeggen kan schriftelijk of per (bij ons bekend) e-mail aan admin@dexxi.nl. Zorgt u ervoor dat de opdracht uiterlijk twee werkdagen voor de handelsdag bij Dexxi binnen is.

  • dinsdag 1 oktober
  • dinsdag 15 oktober
  • vrijdag 1 november
  • vrijdag 15 november
  • maandag 2 december
  • maandag 16 december