Oud regime versus nieuw regime lijfrente

Let op: Hiervoor gelden andere fiscale spelregels.

Wanneer oud regime lijfrente?

Oud regime lijfrente’ is een term die de Belastingdienst gebruikt voor:

Koopsompolissen (éénmalige stortingen) welke zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrenteverzekeringen met een ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 waarvan periodiek premies zijn betaald vóór 1 januari 2001. Hierbij geldt dat de premies niet meer verhoogd mogen zijn na 16 oktober 1990.

De uitkeringsfase en de mogelijkheden

Regels uitkeringsfase

Belangrijkste verschillen oud en nieuw regime

Ingangsdatum uitkering

  • Oud regime: Volledig vrije keuze.
  • Nieuw regime: De uitkering kan ingaan vóór u de AOW-leeftijd heeft bereikt, maar mag niet later dan vijf jaar na uw AOW-leeftijd. De einddatum mag uiterlijk 31 december zijn. Bereikt u in 2022 de AOW-leeftijd? De einddatum mag uiterlijk 31 december 2027 zijn. Gaat uw uitkering in voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan bent u verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal 20 jaar, plus het aantal jaren voor uw AOW-leeftijd.

Tijdelijke uitkering

  • Oud regime: Volledig vrij qua looptijd en hoogte uitkering.
  • Nieuw regime: Startdatum vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd of uiterlijk vijf jaar daarna. De minimale looptijd bedraagt vijf jaar en de jaarlijkse uitkering is gebonden aan een maximum (2022: €22.735).

Uitkering ineens

  • Oud regime: Het is mogelijk de volledige lijfrente ineens te laten uitkeren. Dit is meestal niet aantrekkelijk omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven.
  • Nieuw regime: Bij een lijfrente hoger dan €4.898 (2023) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de zogenaamde revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.

Schenken

  • Oud regime: U kunt de lijfrente schenken aan (klein)kinderen of aan andere begunstigden. De begunstigden betalen hierover wel inkomstenbelasting.
  • Nieuw regime: Het is niet mogelijk de lijfrente te schenken aan derden.