Heeft u nog vragen?

 • Wat is Dexxi?

  Dexxi realiseert uw beleggingsdoelstellingen door uw vermogen te beleggen in ETF’s (Trackers). De dienstverlening van Dexxi is bedoeld voor beleggers met een defensieve tot een offensieve doelstelling en al mogelijk vanaf €100. Via het online platform van Dexxi kunt u op eenvoudige wijze in een paar stappen uw beleggingsdoelstellingen bepalen en een beleggingsrekening aanvragen.

 • Wie zit er achter Dexxi?

  Dexxi is onderdeel van Indexus Groep. Indexus Groep BV staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM en DNB. Onder de Indexus Groep vallen Indexus Vermogensbeheer en Beleggingsadvies en Dexxi. Indexus is een onafhankelijke vermogensbeheerder en beleggingsadviseur sinds 1997.

 • Waarin onderscheidt Dexxi zich van anderen?

  Dexxi onderscheidt zich door eenvoud, transparantie en kostprijs. Dexxi heeft een platform ontwikkeld waarop u op zeer eenvoudige wijze uw doelstellingen in kaart kunt brengen. Vervolgens kunt u uw beleggingsrekening aanvragen om een start te maken met het vermogensbeheer door Dexxi. Dexxi belegt uw vermogen in ETF’s (Trackers) en draagt zorg voor de continuïteit.

 • Hoe veilig is beleggen bij Dexxi?

  Dexxi is onafhankelijk!

  Zekerheden bij het toevertrouwen van uw vermogen zijn essentieel. Dexxi is een handelsnaam van de Indexus Groep BV. Indexus is opgericht in 1997 en biedt sindsdien de diensten Vermogensbeheer en Beleggingsadvies. De Indexus Groep BV heeft als vermogensbeheerder alle noodzakelijke vergunningen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) om uw vermogen te beheren. Daarnaast is Dexxi deelnemer aan DSI (Dutch Securities Institute) en lid van het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Zij houden toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners en de wijze waarop zij de wet en regels naleven en zorgt ervoor dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Uw vermogen staat op een beleggingsrekening op uw naam bij Saxo Bank.

 • Waar wordt er een beleggingsrekening geopend?

  Uw beleggingsdepot wordt aangehouden bij Saxo Bank, die fungeert als depotbank voor de cliënten van Dexxi. U krijgt bij deze bank een eigen en uniek IBAN-rekeningnummer.

  Saxo Bank is de handelsnaam die door BinckBank NV wordt gebruikt. Saxo Bank is gespecialiseerd in de dienstverlening aan zelfstandige vermogensbeheerders zoals Dexxi en is op dat gebied een toonaangevende partij. Saxo Bank draagt zorg voor het effecten gerelateerde proces, van orderexecutie tot administratieve afhandeling. Saxo Bank heeft een bankstatus en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. Saxo Bank kent conform alle vergunning houdende banken in Nederland het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling.

 • Bescherming via het Depositogarantiestelsel

  Saxo Bank valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert tegoeden (dit is kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen) tot een maximum van €100.000 per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dit bedrag, te weten €200.000. Saxo Bank gebruikt meerdere merknamen. Dit betekent dat u wanneer u meerdere diensten afneemt, die onder Saxo Bank vallen, de openstaande tegoeden bij elkaar op dient te tellen bij een eventuele uitvoering van het Depositogarantiestelsel.

 • Bescherming via het Beleggerscompensatiestelsel

  Uw beleggingen zijn beschermd door het Beleggerscompensatiestelsel. Indien Saxo Bank niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen dan krijgt u via het Beleggerscompensatiestelsel een vergoeding tot een maximum van €20.000 per persoon. Ook hier geldt dat het bedrag verdubbelt als de rekening op naam staat van twee personen.

 • Bescherming via de Wet op het giraal effectenverkeer

  Alle effecten die genoteerd zijn op de beurzen van Euronext (zoals onder meer Euronext Amsterdam en Euronext Parijs) vallen onder de beschermende werking van de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). De Wge biedt u zekerheid doordat u na levering van de effecten direct eigenaar van de effecten bent. Bij een eventueel faillissement van Saxo Bank vallen uw effecten dan ook buiten de boedel van de bank. De niet op Euronext genoteerde effecten worden bewaard via het Bewaarbedrijf van Saxo Bank dat als enig doel het bewaren van effecten heeft. Na levering van de effecten aan het bewaarbedrijf heeft u een vordering op het Bewaarbedrijf. Bij een eventueel faillissement van Saxo Bank, blijft uw vordering op het Bewaarbedrijf buiten het faillissement en kunt u de effecten zonder problemen overboeken naar een andere bank. Saxo Bank streeft ernaar om op korte termijn alle effecten via de Wge te gaan bewaren.

 • Waarin wordt mijn geld precies belegd als ik voor beleggen kies?

  Dexxi belegt uw vermogen volledig in ETF’s (indextrackers). Uw portefeuille wordt samengesteld op basis van uw doelstellingen die u zelf bepaald heeft.

  Een ETF (Exchange Traded Fund) is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat een bepaalde index volgt. De prestatie van een index wordt door een ETF zo goed mogelijk gevolgd. Indexbeleggingen in de vorm van ETF’s kunnen aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen volgen.

  Indexbeleggen in de vorm van ETF’s kent een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en (index-) beleggingsfondsen. De belangrijkste voordelen zijn, de automatische spreiding, de transparantie, de verhandelbaarheid en de kosten.

  Indirecte kosten voor de ETF’s in uw beleggingsportefeuille bedragen afhankelijk van het beleggingsprofiel tussen 0,17% en 0,22% per jaar en komen ten laste van uw beleggingsresultaat. Deze ‘lopende kosten’ zitten al in de koers van de ETF’s. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen. Bekijk de ETF’s die Dexxi gebruikt.

 • Kan ik mijn ingelegde geld verliezen?

  Natuurlijk zijn er risico’s: het blijft tenslotte beleggen. Beleggingen waarbij er kansen zijn op een hoger rendement, brengen meestal ook een groter risico met zich mee. En wilt u minder risico, dan is het rendement vaak lager. Maar welke keuzes u ook maakt, beleggen en risico gaan hand in hand. Uw inleg kan dus minder waard worden en er kunnen jaren zijn dat u verlies lijdt.

 • Wat is de beleggingsstrategie van Dexxi?

  Dexxi belegt in ETF’s (Trackers) om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren. Dexxi stelt uw beleggingsportefeuille samen op basis van uw beleggingsprofiel. Periodiek (1x per maand) zal Dexxi uw portefeuille rebalancen om aan te passen aan de koersschommelingen of wijzigingen doorvoeren door gewijzigde marktomstandigheden.

 • Moet ik zelf wat doen/opletten?

  U heeft via de website van Dexxi reeds uw beleggingsprofiel bepaald. Uw beleggingsprofiel geeft Dexxi het houvast om uw beleggingsportefeuille te beheren. Het beheer kunt u volledig aan Dexxi overlaten. Vanzelfsprekend kunt u de vorderingen doorlopend volgen via de website. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden kan het verstandig zijn om uw beleggingsprofiel opnieuw tegen het licht te houden en eventueel opnieuw de vragenlijst in te vullen op de website om uw profiel te bepalen.

 • Maakt Dexxi gebruik van vaste aanbieders van ETF’s?

  Dexxi heeft geen vaste aanbieders van ETF’s of speciale afspraken met partijen. De kracht van Dexxi is de kennis en ervaring in het selecteren van de meest geschikte ETF’s.

 • Keren ETF’s dividend en rente uit?

  De onderliggende waarde van ETF’s bestaat uit aandelen of obligaties. Wanneer deze onderliggende waarden dividend of rente uitkeren komt dit ten goede aan de houder van de ETF, dus u.

 • Is beleggen in ETF’s veilig?

  De keuze van Dexxi om gebruik te maken van ETF’s bij de opbouw van beleggingsportefeuilles is een bewuste keuze. Deze beleggingsinstrumenten kenmerken zich door de eenvoud van opzet en de transparantie in beleid en kostenstructuur. Beleggen in ETF’s is net zo veilig als beleggen in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen.

 • Waar vind ik informatie over ETF’s?

  Het beleggen in ETF’s is zeer transparant. Op de websites van de verschillende aanbieders kunt u alle relevante informatie over ETF’s vinden. Bekijk de ETF’s die Dexxi gebruikt.

 • Benchmark

  Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de benchmark. Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante ETF (Tracker) geselecteerd. Elk Beleggingsprofiel kent een bepaalde verdeling in de twee beleggingscategorieën; Zakelijke waarden en Vastrentende waarden. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per Beleggingsprofiel. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf.

  Zakelijke waarden: iShares MSCI World UCITS ETF
  De index bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde landen.

  Vastrentende waarden: iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
  De index bestaat uit investment grade staatsobligaties, obligaties van semi‐overheidsinstellingen, bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties die zijn uitgegeven in euro.

 • Betaal ik transactiekosten?

  Dexxi rekent een all-in tarief. Hierin zijn de transactiekosten opgenomen. Deze fee wordt niet hoger of lager als de beheerders van Dexxi meer of minder transacties verrichten.

 • Wat kosten ETF’s?

  ETF’s hebben een goede spreiding en lage kosten. Dexxi ontwikkelt zelf geen ETF’s, dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zitten al in de prijs van de ETF’s. De prijs van een ETF noemt men de koers van de ETF. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen, bij de koers van de ETF zijn deze kosten er al afgehaald. Bij de ETF’s waarin Dexxi belegt, zijn deze gemiddeld genomen ongeveer 0,2% per jaar over de koers van de ETF.

 • TCO (Total Cost of Ownership)

  Om te weten wat u als belegger in totaal aan kosten maakt per jaar hanteert Dexxi de TCO (Total Cost of Ownership). De TCO is een optelsom van alle kosten, dit zijn dus naast de kosten van Dexxi en Binck ook de kosten van de gebruikte beleggingsinstrumenten. De afwijking ten opzichte van de gepubliceerde TCO kan ontstaan door, mede afhankelijk van de marktomstandigheden, ETF’s op te nemen die hogere lopende kosten hebben dan gemiddeld. In de praktijk worden de lopende kosten van ETF’s echter steeds lager. Bereken uw TCO

 • Hoe word ik klant?

  Een samenwerking met Dexxi komt tot stand door het invullen van het aanvaardingsformulier via de website. U beantwoordt op de website een aantal vragen om uw Beleggingsprofiel te bepalen. Vervolgens ontvangt u documenten met een overeenkomst voor het beheer en het activeren van uw eigen beleggingsrekening bij Saxo Bank. Na de verwerking kunt u de liquiditeiten overboeken. Dexxi kent elke week een startmoment.

 • Wie kan gebruikmaken van de diensten van Dexxi?

  Dexxi is geschikt voor alle soorten beleggers. U kunt een beleggingsrekening openen voor privé of zakelijk, maar ook bent u welkom met uw stichting, vereniging of kerkelijke instantie. Dexxi verwelkomt beleggers met een minimaal initieel te beleggen vermogen van €100.

 • Is het mogelijk om een Dexxi rekening te openen op naam van een minderjarige?

  Voor het openen van een Dexxi-beleggingsrekening op naam van minderjarigen kunt u de reguliere procedure volgen voor het aanvragen en openen van de beleggingsrekening. Naast de bescheiden voor de beleggingsrekening op naam van de minderjarige ontvangt u tevens een ‘document wettelijke vertegenwoordiger’. Dit laatste document en de bescheiden voor de beleggingsrekening en de beheerovereenkomst met Dexxi worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(-s), in de meeste gevallen de ouders.

 • Kopie paspoort/identiteitskaart

  Voor het openen van een Dexxi rekening dient u zich te legitimeren. Alleen paspoort of ID-kaart wordt geaccepteerd, geen rijbewijs. Voor banken moeten de pasfoto, het burgerservicenummer (BSN) en de strook cijfers zichtbaar blijven. Zij hebben dit nodig om aan de wettelijke identificatieplicht te voldoen. Let er ook op dat uw handtekening duidelijk zichtbaar is. Maak een kopie van zowel de voor- als achterkant van uw legitimatie. Slechts enkele organisaties zijn verplicht om een kopie van uw legitimatie te vragen. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s en levensverzekeraars. Zo voorkomt u misbruik, kijk op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

 • Zit ik ergens aan vast bij Dexxi?

  Stoppen bij Dexxi kan iedere werkdag (handelsdagen), en kost niks extra.

 • Is het mogelijk om (automatisch) periodiek te onttrekken aan de Dexxi-rekening?

  Ja, dat is mogelijk. Uw opdracht voor de periodieke onttrekking geeft u schriftelijk of per (bij ons bekend) e-mail aan admin@dexxi.nl. De overboeking vindt plaats op de vierde dag van iedere maand of, indien geen werkdag, op de eerste werkdag daaropvolgend.

 • Onttrekkingen naar vaste tegenrekening

  Als cliënt van Dexxi houdt u een beleggingsrekening aan bij Saxo Bank op uw naam. Bij het aangaan van de beheerovereenkomst geeft u ook op naar welke tegenrekening wij geld mogen overboeken wanneer u daar om verzoekt. Dit geeft u de zekerheid dat niemand anders over uw geld kan beschikken. Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid om deze ‘tegenrekening’ te wijzigen of een rekening toe te voegen; hiertoe dient u een schriftelijke opdracht te sturen.

 • Storten, onttrekken en stoppen

  Starten bij Dexxi kan één keer per week. Wanneer uw beleggingsrekening is geactiveerd en er geld op uw rekening staat worden de beleggingen automatisch aangekocht. Ook bijstortingen en wijzigingen van het beleggingsprofiel worden verwerkt op de onderstaande handelsdagen.

  Bekijk handelsdagen.

  Onttrekken of opzeggen
  Onttrekken of opzeggen kan schriftelijk of per (bij ons bekend) e-mail aan admin@dexxi.nl. Onttrekkingen en beëindigingen worden de volgende werkdag verwerkt en binnen drie werkdagen naar uw tegenrekening overgemaakt.

  Belangrijk:
  Indien het opname bedrag gelijk aan of meer is dan 90% van de totale portefeuillewaarde, dan zal er automatisch overgegaan worden tot een volledige liquidatie van de effectenportefeuille.