Beleggingsbeleid

De juiste balans

  • Portefeuilles met ETF's
  • Duurzaam (ESG)
  • Wereldwijde spreiding
  • Maandelijkse herweging
  • Lage kosten

Beleggingsbeleid

Bij de opbouw en het beheer van beleggingsportefeuilles wordt passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten een brede spreiding te creëren over verschillende wereldmarkten en beleggingscategorieën. De portefeuilles krijgen maandelijks een herweging volgens duidelijk afgekaderde rendementseisen en risicobeperkingen. Zodoende zijn de portefeuilles continu in balans.

Zo beleggen wij voor u!

Selecteer hier uw beleggingsprofiel

Om optimaler te profiteren van de échte wereldwijde economie belegt Dexxi volgens de GDP-benadering. Bij het inrichten van de portefeuille kijkt Dexxi naar de economische grootte van een land of regio ten opzichte van de rest van de wereldeconomie. Naast een meer reële afspiegeling van de wereldeconomie leidt deze benadering ook tot een betere spreiding dan een standaard wereldwijde benadering.

Duurzaam Indexbeleggen

Indexbeleggen staat bekend als passief beleggen, waarbij ETF’s worden gebruikt om bepaalde indexen te volgen. De ETF’s worden dus gebruikt als bouwstenen voor uw beleggingsportefeuille. ETF’s op breed samengestelde indices lenen zich hier uitstekend voor. Door verschillende ETF’s te combineren stellen wij een zeer goed gespreide en passende portefeuille voor u samen tegen lage kosten. Daarnaast kennen ETF’s vanwege de goede spreiding een lager specifiek risico dan individuele aandelen of obligaties. Indexbeleggen zorgt dus voor stabiliteit en lage kosten in de kern van beleggingsportefeuilles.

Duurzaamheid Beleggingsbeleid
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen overwegingen van materiële duurzaamheid in hun beleggingsproces te integreren. Hierin kunnen milieu-, sociale en governance (ESG) -statistieken inzicht bieden in de managementeffectiviteit van een bedrijf en financiële vooruitzichten op de lange termijn.

Het thema duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds relevanter voor ons geworden. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu. Het uitgangspunt bij iedere beleggingsbeslissing is daarom dat bij het streven naar financieel rendement getracht wordt rekening te houden met de zogenaamde ESG-overwegingen. We gebruiken hiervoor de ESG-ratings van MSCI.

De aanpak van Dexxi wordt als ‘lichtgroen’ gecategoriseerd volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het hele verhaal over hoe we onze duurzame portefeuille selecteren kunt u teruglezen in onze duurzaamheidsverklaring.

Indexbeleggen staat bekend als passief beleggen, waarbij ETF’s worden gebruikt om bepaalde indexen te volgen. Hieruit volgt dat niet altijd voorkomen kan worden dat toch een (klein) deel van de beleggingen niet compliant is met alle ESG-criteria. De duurzaamheidsrisico’s en de effecten daarvan op de financiële resultaten van individuele aandelen en obligaties kunnen veelal in onvoldoende mate worden ingeschat en worden dan ook niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen. Wanneer wij deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen.