Hoe groot is uw aftrekpost?

Dit blog is specifiek gericht op die mensen die minder belasting willen betalen.

Wij besteden daar nu graag aandacht aan omdat u nog vóór 31 december (eigenlijk al vóór 18 december!) van dit jaar een besluit kunt nemen.

‘Appeltje voor de dorst’
De overheid vindt het namelijk belangrijk dat mensen een (extra) appeltje voor de dorst hebben opgebouwd als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

  • Dat kan het geval zijn als ze bijvoorbeeld niet zijn aangesloten bij een Pensioenfonds. Of, dat de werkgever geen pensioenpremie stort.
  • Uiteraard geldt de regeling ook voor die mensen die wél via hun bedrijf pensioen opbouwen maar waarbij dat eigenlijk financieel onvoldoende is, het veel gehoorde pensioentekort!
  • En, wat te denken van ZZP’ers die sowieso verantwoordelijk zijn voor hun eigen pensioenopbouw?

Fiscale Jaarruimte
De overheid legt daarom terecht een stukje verantwoordelijkheid bij de mensen zélf. En, om dat te stimuleren is de zgn. ‘Fiscale Jaarruimte’ bedacht. Als u minder pensioen opbouwt dan u van de overheid maximaal zou mogen, dan wordt u feitelijk dus gesteund door de Belastingdienst om méér pensioen op te bouwen.

Leuker kunnen ze het daar bij de Belastingdienst dus best wél maken!

Hoe groot is uw aftrekpost?
Hoe werkt dit alles nu in de praktijk? De regeling is gelukkig heel eenvoudig. Als u zélf voor uw pensioen spaart, dan mag u het door uzelf ingelegde bedrag opvoeren als aftrekpost bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dat betekent – vanuit rekenkundig perspectief bezien – dat u een lager inkomen creëert waarover u nu uw belasting moet afdragen.

Het bedrag dat u elk jaar op deze wijze ‘fiscaal vrij’ mag storten ten behoeve van uw pensioen, is geheel afhankelijk van uw inkomen nu. De Belastingdienst heeft overigens wel een maximum gesteld. Kijk op onze website, waar een tool staat, om die jaarruimte-berekening zelf te maken.

Bij de Belastingdienst zijn ze (soms) ook heel redelijk!
Als u in de afgelopen 7 jaar ‘vergeten’ bent om op deze wijze fiscaalgunstig iets op te bouwen voor uw pensioen, dan kunt u nu nog met terugwerkende kracht (7 jaar dus!) gebruik maken van die eerder misgelopen fiscale voordelen.

Misschien heeft u in de afgelopen 7 jaar te veel belasting betaald. Het zou zomaar kunnen!

Bouwde u in de afgelopen jaren minder pensioen op dan van de overheid mag? En gebruikte u uw jaarruimte niet of niet helemaal? Dan mag u de overgebleven ruimte alsnog gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Dit mag tot 7 jaar terug, dit heet reserveringsruimte.

Vraag uw accountant, boekhouder of financieel adviseur eens of hij/zij de zgn. ‘reserveringsruimte’ voor u wilt berekenen. Of doe zelf een poging op de website van de Belastingdienst.

Vóór 31 december beslissen
U hebt nu nog een kleine maand de tijd om te beslissen, want als u voor uzelf dit jaar nog een fiscaal voordeel wilt creëren, dan moet u dat vóór 31 december geregeld hebben. Uiterlijk op Oudejaarsdag dient u dus uw pensioenbetaling te hebben gedaan.

Wilt u dit jaar nog een pensioenrekening open?

Zorg dan dat u de rekening vóór vrijdag 18 december heeft aangevraagd.

(De aanvragen vanaf vrijdag 18 december zullen op ‘best-effort’ basis worden verwerkt.)

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.