Iedereen kan beleggen, van klein tot groot!

p de een of andere manier heerst er de beeldvorming dat beleggen alleen maar is weggelegd voor mensen die veel geld hebben. Maar die beeldvorming klopt niet. Nadrukkelijk niet!

Zeer toegankelijke vermogensopbouw is nu mogelijk
Iedereen kan beleggen, van klein tot groot. Dus, ook de huidige spaarder die inziet dat het stallen van geld op een spaarrekening helemaal niets meer oplevert. Sterker nog: uiteindelijk kost dat alleen maar geld omdat de inflatie hoger is dan het rentepercentage. Beleggen is dus niet alleen een optie geworden, het is nu – anno 2016 – écht een realistische keuze. Beleggen kan al vanaf 1.000 euro. Dat is een bedrag dat de meeste mensen wel beschikbaar hebben en waarvan ze weten dat ze daar een tijd niets mee hoeven te doen.

Laag instapbedrag
Er blijkt een grote behoefte in de markt voor een laag instapbedrag. Dit heeft met name te maken met de vraag om de toegankelijkheid tot het beleggen te vergroten. Wij realiseren ons namelijk heel goed dat beleggen voor veel mensen nog onbekend terrein is. Voor 1.000 euro kan iedereen nu al instappen en daardoor kennismaken met wat beleggen feitelijk is.

Iedere belegger bepaalt bovendien altijd zijn eigen beleggingsprofiel. Wilt u veel risico nemen? Of bent u wat voorzichtiger? Of schommelt u een beetje in het midden? Alles kan. En dat is ook prima. Iedereen maakt immers een keuze op basis van zijn eigen verwachtingen, ambities en persoonlijke omstandigheden.

Kwalitatief vermogensbeheer wordt met een dergelijk instapbedrag dus toegankelijk voor iedereen.

Zelf de regie
Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om periodiek, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar bij te storten. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Dit noemen wij periodiek beleggen. Datzelfde geldt ook voor het onttrekken aan de beleggingsrekening, u heeft altijd zelf de regie. Als u dus toch plotseling uw ingelegde vermogen nodig heeft, bijvoorbeeld voor een grote uitgave, dan kunt u gratis onttrekken van de beleggingsrekening.

Beleggen is toegankelijk gemaakt. Iedereen kan beleggen.

Kijk eens geheel vrijblijvend op Dexxi.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.