Inflatie is hét thema

Afgelopen week waren beurzen erg bewegelijk en in de ban van inflatie. Inflatie is momenteel hét thema van beleggers, economen en centrale bankiers. Sommige prijzen stijgen, andere prijzen dalen. Men spreekt van inflatie bij een brede stijging van de prijzen van goederen en diensten. Of anders gezegd: bij inflatie is een euro minder waard dan ervoor.

Inflatiecijfers uit de VS over april voor zowel consumenten (CPI) als producenten (PPI) lieten op jaarbasis forse stijgingen zien en kwamen beduidend hoger uit dan verwacht. Zo was de CPI  in januari nog maar 1,2% en in april 4,2%. Voor de PPI zijn de cijfers nog extremer, respectievelijk 1,7% en 6,2%.

Hogere grondstofprijzen
Kijkend naar het onderliggende beeld was sprake van meer dan alleen basiseffecten. Zo is er in een jaar na een pandemie altijd sprake van hogere inflatie. Niet zo vreemd, want de economie zat een jaar geleden op slot en de olieprijs in de put. Producenten hebben ook last van hogere prijzen en rekenen deze deels door aan klanten.

De hogere producentenprijzen komen onder andere door hogere grondstofprijzen en doordat wereldwijde productieprocessen door de pandemie nog niet optimaal werken. Zo is er een tekort aan chips, verloopt het containervervoer nog niet gestroomlijnd en is vraag en aanbod van arbeid nog niet overal goed op elkaar afgestemd.

Rente
Bij een toenemende inflatie zien we een hogere rentestand. De toenemende rente zorgt ervoor dat meer mensen hun geld op een spaarrekening zetten en dus niet besteden aan het kopen van goederen en/of diensten.

Opvallend was dat de 10-jaarsrente in de VS geen jaarrecord neerzette, terwijl inflatieverwachtingen verder stegen tot boven de 2,5% (het hoogst sinds begin 2013).

Europa vertoonde een ander beeld. Daar stegen zowel de rente als inflatieverwachtingen. De Nederlandse 10-jaarsrente kwam zelfs weer boven de 0% uit en is terug op het niveau van maart vorig jaar. De stijging van de rentes in Europa komt vooral doordat verder Europees economisch herstel wordt ingeprijsd.

Niet structureel
De inflatie zal de komende maanden waarschijnlijk nog iets verder stijgen. maar wij verwachten geen structureel hogere inflatie, waardoor wij positief blijven over aandelen en ook voor obligaties kansen zien.

Ook inflatie indicatoren, zoals de Sticky CPI van de Atlanta Fed, geven vooralsnog een onderliggend inflatiebeeld dat behoorlijk stabiel is. Belangrijker is dat er voorlopig nog geen krapte op de arbeidsmarkt is waardoor looninflatie uitblijft.

Dit scenario blijft goed voor aandelen
Concluderend zien wij de hogere inflatie als tijdelijk en verwachten dat zowel de inflatie als de rente richting het eind van het jaar weer afzwakken. Dit scenario blijft goed voor aandelen.

Ook voor obligaties kan het op termijn mogelijkheden bieden door te profiteren van de opgelopen rente. Dit kan tegen die tijd door zowel staatsobligaties toe te voegen aan de portefeuille of door de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille wat te verhogen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.