Kosten van deskundigheid

Kosten spelen een rol bij beleggen, dat is geen nieuws. Elk overbodig uitgegeven dubbeltje is er één teveel. Maar waar maak je de kosten voor en welke kosten leveren wel of geen toegevoegde waarde?

Uit een onderzoek van Vanguard, een van de grootste fondsbeheerders ter wereld, bleek wederom dat actief beheerde beleggingsfondsen in 80% van de gevallen minder scoren dan de markt. Ook dat is geen nieuws, dat is reeds ontelbaar keer onderzocht en gepubliceerd. Vanguard heeft de afgelopen decennia een heel goede reputatie opgebouwd als indexbelegger en je zou al snel de conclusie kunnen trekken dat Vanguard vindt (in het onderzoek) wat ze wil vinden. Vanguard beheert echter ook meer dan 400 miljard dollar in actief beheerde beleggingsfondsen.

De aardige toevoeging die Vanguard onder andere deed in dit onderzoek (Keys to improving the odds of active management success, juli 2015) is het onderzoek of het achterblijven bij de markt wordt veroorzaakt door de beheerkosten van de fondsen of door de keuzes van het fondsmanagement.

Kosten beleggingsfondsen

Actief beheerde Europese beleggingsfondsen, zo blijkt uit het onderzoek, rekenen gemiddeld 1,66% per jaar aan kosten. Door deze kosten is het zeer lastig om überhaupt in de buurt te komen van de marktprestatie. Gemeten over de afgelopen 20 jaar is het slechts 19% van de Europese beleggingsfondsen gelukt om de markt te verslaan.

 

Een ander aspect is dat er geen wet is dat de winnaar van afgelopen jaar ook de winnaar van komend jaar is; daar blijkt geen verband tussen te zitten. Ook maakt de sector, regio of tijdsspanne niet uit, noch de fondsgrootte.

Regelmatig worden er lijstjes gepubliceerd van de best presterende beleggingsproducten gericht op een bepaalde markt, maar op basis van bovenstaand onderzoek kennen deze lijstjes dus geen enkele waarde. Leuk voor de belegger die de winnaar toevallig had, maar het biedt geen garantie naar de toekomst. De logische keuze zou dan gewoonweg ‘de markt’ zijn. De markt is te koop door een indexbelegging te kopen gericht op deze markt. Ook deze beleggingen, bijvoorbeeld in de vorm van een ETF (Exchange Traded Fund), maken kosten, maar die zijn vaak een vijfde of nog minder ten opzichte van beleggingsfondsen.

Kostenverlaging

De afgelopen twee jaar zijn de kosten van zowel beleggingsfondsen als van indexbeleggingen behoorlijk verlaagd. Een aantal beleggingsfondsen kent tegenwoordig zelfs kosten van onder de 1% per jaar. Indexbeleggingen in de vorm van ETF’s beginnen echter al bij 0,03%!

Welke impact hebben deze beheerkosten op de performance van de beleggingsfondsen ten opzichte van de benchmark? Uit onderstaande staafdiagram blijkt dat de impact groot is en dat een veel hoger aantal beleggingsfondsen in staat zal zijn om de markt bij te houden of te verslaan. Voor niks gaat alleen de zon op, dus gratis beleggingsfondsen zullen er niet komen, dus nog steeds is de kans heel groot dat u niet de winnaar in de portefeuille heeft. Want wat ook blijkt is dat de meerderheid van de beleggingsfondsen zelfs zonder kosten de markt niet verslaat!

outperformance-benchmark-300x112

Welke markt?

Al deze onderzoeken tonen aan dat het kopen van de markt uiteindelijk de meest logische keuze is. Maar wat is de markt en is ‘de markt’ dan wel een beleggingsportefeuille die uw doelen gaat realiseren? De onderzoeken gaan immers over de vergelijking tussen een beleggingsfonds, bijvoorbeeld op de Europese aandelenindex en de Europese aandelenindex zelf.

Een beleggingsportefeuille is vaak opgebouwd uit veel meer ingrediënten en verschilt van belegger tot belegger. Vervolgens zal een beleggingsportefeuille gedurende de looptijd niet altijd gelijk blijven qua verdeling tussen defensievere en offensievere waarden (vaak een verdeling tussen obligaties en aandelen). Welke markt of combinatie van markten gaan uw doelstellingen realiseren? Dat betekent dus keuzes maken en blijven maken.