Sparen! In voor en tegenspoed….

Wanneer het om geld gaat, staan ‘wij’ Nederlanders bekend om ons schrandere handelsinzicht. Toch is dat een beeldvorming die niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. Want wat blijkt? Nederlanders blijven massaal trouw aan de spaarrekening. Ondanks het feit dat de rente blijft dalen naar een niveau van bijna 0%.

Sparen! In voor en tegenspoed….
(Nederlanders behoudend met spaargeld)
Een onlangs uitgevoerd onderzoek door één van de grootste vermogensbeheerders, BlackRock, in de wereld laat zien dat maar liefst 80% van ‘onze’ vermogens zijn gestald op normale spaarrekeningen. Kennelijk wint de zekerheid van een beperkt renderende spaarrekening het van ons verlangen naar een hoger rendement.

In het internationale onderzoek, waarin het spaargedrag binnen 20 landen is onderzocht, blijkt dat slechts een op de vier (27%) van alle Nederlanders belegt. Het gemiddeld beleggerspercentage in de andere landen is veel hoger met 43%. Toch lijkt er een kentering op komst. Vooral bij diegenen die zorgen hebben over hun oude dag.

Slechts 40% vertrouwt erop na pensionering over voldoende inkomsten te beschikken. Veel mensen zijn zich bovendien niet goed bewust van de noodzaak pensioen op te bouwen en van de rol die beleggen daarin kan spelen.

Zekerheid lijkt belangrijker dan rendement.
Sparen wordt nog altijd gezien als de meest veilige manier om vermogen te beheren. Want hoewel geen concreet onderzoek is gedaan naar de motieven, is het zo dat Nederlanders erg zuinig zijn op hun vermogen. Ongeacht op welke wijze dit vermogen tot stand is gekomen. Het zegt ook veel over ‘ons’ karakter, want we zijn zeer tevreden met dit conservatieve spaargedrag. Van alle Europeanen zijn we als Nederlanders het meest tevreden over onze financiële planning.

Nadenken over later.
Het behoudende spaargedrag heeft ervoor gezorgd dat er geen grote financiële schade is ontstaan aan de vermogens van huishoudens. Zeker met de crisisjaren nog vers in het geheugen lijkt de keuze voor veilig dan ook een hele juiste. Niettemin lijkt het besef te groeien dat we in de toekomst vooral ook financieel een stuk zelfredzamer dienen te worden. Een kwart van alle Nederlanders maakt zich zelfs concreet zorgen over te weinig geld na het pensioen. Deze twijfels komen voort uit de gedachte dat gezondheidszorg niet alleen duurder zal worden, maar ook meer en meer afgewenteld zal worden op de ‘zorggebruiker’. Ook de toenemende twijfel of de overheid in staat zal blijven om de AOW op niveau te houden, zorgt ervoor dat voorzichtig gekeken wordt naar alternatieven voor sparen.

Oriënteren op alternatieven voor sparen.
Dankzij de opkomst van alternatieven als relatief veilige indextrackers, is beleggen een serieus alternatief voor spaarders. Indextrackers maken gebruik van een optimale spreiding waardoor de beleggingsrisico’s afnemen. Ook de introductie van geautomatiseerde beleggingsplatforms zoals Dexxi, spelen in op de behoefte aan veilige alternatieven voor sparen. Het feit dat gebruikers zelf hun risico’s kunnen begrenzen en met beperkte bedragen kunnen starten, blijkt een sterke aantrekkingskracht te zijn voor ‘nieuwe’ beleggers. Echter, onbekend maakt onbemind. Dus, de grootste uitdaging is om spaarders bekend te maken met de mogelijkheden van het ‘nieuwe’ beleggen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.