Valuta’s bepalen het sentiment

Sommige beleggers, die wereldwijd beleggen, zijn de afgelopen maanden in meer of mindere mate teleurgesteld in hun beleggingsresultaten. Dat komt door de valutaontwikkelingen. De flink sterker geworden euro, maar zeker ook de zwakker geworden dollar, laten weinig over van de koerswinsten in sommige posities.

Het afgelopen jaar is de dollar 12,5% minder waard geworden ten opzichte van de euro. Dit is gecompenseerd door de koersstijgingen van Amerikaanse aandelen S&P 500 Index (+12,5%). Per saldo is er in euro’s dus helemaal niets verdiend in Amerika dit jaar. De schade is nog groter in de $-gerelateerde obligaties. Hier is het onderliggende rendement nihil waardoor het verval van de dollar bijna 1 op 1 door dreunt.

Dit alles gaat ten koste van het rendement van de wereldwijde belegger en eerlijk is eerlijk ‘dat doet best een beetje pijn’.

Sentiment
Naast politieke en economische factoren bepalen de valutakoersen mede het sentiment op de beurs.

Neem de ontwikkelingen in Amerika en Europa in het afgelopen jaar:

Begin 2017
De verwachtingen over belastingverlagingen en grootschalige investeringen in de infrastructuur door de nieuw Amerikaanse president Trump waren begin dit jaar hooggespannen. Gepaard aan onzekerheid over de komende verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland kwam pariteit (1-op-1) tussen de dollar en euro steeds dichterbij.

Medio 2017
De macht van president Trump reikt op politiek en economisch terrein echter minder ver dan tot op heden gedacht. Dit heeft de afgelopen maanden een enorm drukkend effect op de dollar gehad. In Europa leek het opkomend populisme en het anti-Europa sentiment ondertussen af te vlakken. De verkiezing van president Macron in Frankrijk voedde de hoop op herstel van het Frans-Duits machtsblok. De markt reageerde met een extra stijging van de euro ten opzichte van de dollar.

oktober 2017
Recent lijkt echter door de tegenvallende verkiezingsuitslag voor Angela Merkel in Duitsland en de groter dan verwachte winst van Alternative für Deutschland (AfD), de anti-Europa partij, het tij voor een veel verdere stijging van de Euro voorlopig gekeerd.

Afdekken of niet?
Veel wereldwijde beleggers dekken het valutarisico bewust niet af. De achterliggende gedachte daarbij is dat valutabewegingen op den duur worden gecompenseerd in de winsten van bedrijven en zodoende ook in hun koersen:

De daling van de dollar zorgt ervoor dat de winst die Amerikaanse bedrijven uit het buitenland halen, in dollars omgerekend hoger wordt en dat hun concurrentiepositie erdoor verbetert. Uiteindelijk zal de extra koersstijging die dat oplevert de daling van de dollar compenseren.

... en het Dexxi-rendement
Ook Dexxi belegt wereldwijd met het oog op een goede risico-rendementsverhouding, voldoende spreiding en om van kansen buiten de eurozone te kunnen profiteren. De basisvaluta voor de beleggingsstrategieën van Dexxi is de euro, daarin rapporteren we ook aan onze cliënten.

De koersontwikkeling van met name de Amerikaanse dollar tegenover de euro is daarom ook mede bepalend voor het rendement. Een sterkere dollar heeft een positief effect op het resultaat in euro’s en andersom.

Wat nu?
Wat ons betreft is het antwoord kort en bondig:  ‘Niets’.

Als je de risico’s van het beleggen zo veel mogelijk wilt beperken dan is het per definitie verstandig om wereldwijd te beleggen en daar hoort Amerika nou eenmaal bij. Soms zit het mee en soms zit het tegen.