Wat kan er deze keer anders zijn?

Het snelle, maar ongelijkmatige, herstel van de economisch groei in 2021 zal waarschijnlijk afnemen tot gesynchroniseerde matiging in 2022, zij het nog steeds boven het trendmatige tempo. We verwachten niet alleen een piek in groei, maar ook in inflatie en beleidsondersteuning. Gelukkig lijkt ook het ergste van de wereldwijde pandemie achter ons te liggen nu vaccins zich verspreiden en veel landen groepsimmuniteit naderen.

Toch betekent een afnemende pandemie ook afnemende beleidsondersteuning. Begrotingssteun neemt af en de fiscale impuls zal naar verwachting negatief worden, zoals we al in China hebben gezien. In de VS gaf de Federal Reserve in juni aan voornemens te zijn om tijdens de komende vergaderingen te beginnen met het bespreken van de geleidelijke afbouw. We verwachten dat de centrale banken van de grote ontwikkelde markten richting het begin van 2023 beginnen met het verhogen van de rentetarieven.

Hoewel de inflatie is gestegen en enige angst heeft gewekt, houden we vol dat de wereld getuige is van een tijdelijke piek, aangedreven door jaar-op-jaar basiseffecten, knelpunten in de aanvoer en tijdelijke tekorten, die in 2022 moeten afnemen.

Wij zijn van mening dat de wereldeconomie zich nu midden in de economische cyclus bevindt. Vanuit dit oogpunt betekent dit dat aandelen nog steeds relatief aantrekkelijke rendementen kunnen bieden.

Wat kan er deze keer anders zijn?
Een trend die terrein wint samen met het huidige herstel is ESG-beleggen (milieu, sociaal en bestuur). De overgang naar een groenere toekomst vereist de invoering van nieuwe technologieën en nieuwe energiebronnen, evenals bijgewerkte regelgeving en beleid.

Volgens de VN hebben meer dan 110 landen die wereldwijd meer dan 70% van de mondiale economie vertegenwoordigen, beloofd om een ​​koolstofvrije toekomst te realiseren. Hoewel dit zich over meerdere decennia zal uitstrekken, zouden veranderende investeringen en consumptie een sterke vraag naar bepaalde goederen en materialen moeten creëren (bijvoorbeeld hernieuwbare energie, halfgeleiders en bosbouw- en pulpproducten).

Lange jaren van groeiende ongelijkheid in combinatie met de pandemie hebben hopelijk een collectief sociaal bewustzijn gewekt, wat betekent dat eerdere bedrijfspraktijken steeds meer in twijfel worden getrokken: nuluren-contracten worden verboden (het VK is een voorbeeld), we zien de minimumlonen stijgen (met name bij enkele grote werkgevers in de VS), en de arbeidsomstandigheden worden verbeterd ten gunste van werknemers.

Tegelijkertijd zal de trend ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven te maken krijgen met risicovolle transities of langdurige recessies (bijvoorbeeld die bedrijven in de traditionele olie- en gassectoren die zich nog moeten aanpassen aan de veranderende energiemix van de toekomst).

Duurzaam Beleggingsbeleid
Ook bij Dexxi is het thema duurzaamheid de afgelopen jaren steeds relevanter geworden. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu. Het uitgangspunt bij iedere beleggingsbeslissing is daarom dat bij het streven naar financieel rendement rekening wordt gehouden met de zogenaamde ESG-overwegingen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.