Meetkundig rendement

Wat is het gemiddelde rendement van uw belegging?

Het rendement kan op twee manieren berekend worden. Namelijk het rekenkundige rendement en het meetkundige rendement.

Bij het rekenkundig rendement telt u gewoon de rendementen van elk jaar bij elkaar op en deelt u dit door het aantal jaren. Het rekenkundig rendement is echter niet de juiste manier om het rendement van uw beleggingen over een periode uit te rekenen.

Een voorbeeld
U begint met €1000. Het eerste jaar behaalt u een rendement van 60% en het tweede jaar behaalt u een rendement van -50%. Aan het einde van jaar 1 is de waarde van uw belegging gegroeid naar €1000 + €600 (60% van €1000) = €1600.

Aan het einde van jaar 2 is de waarde van uw belegging gedaald naar €1600 – €800 (50% van €1600) = €800. U heeft nu €200 verlies gemaakt ten opzichte van uw inleg.

Berekent u het rendement van de belegging op de rekenkundige manier dan zou u uit komen op een rendement van (60%-50%)/2= 5%. Terwijl de waarde van uw belegging is gedaald geeft deze methode aan dat u 5% rendement haalt op uw beleggingen.

Meetkundig rendement
Het meetkundige rendement geeft daarentegen een exact beeld van hoeveel rendement u op uw beleggingen heeft gehaald. Het meetkundige rendement is een jaarlijks percentage dat leidt tot de waarde van uw eindkapitaal.

Het meetkundig gemiddelde wordt op de volgende manier berekend;

  • Deel het eindkapitaal door het beginkapitaal; 800 / 1000 = 0,8
  • Neem hiervan de wortel van het aantal jaren √0,8 = 0,8944
  • Haal hier 1 van af 0,8944-1=-0,1056
  • Het gemiddelde meetkundige rendement over deze twee jaar is -10,56%

Twee jaar meetkundig rendement van het startkapitaal levert het eindkapitaal op €1000 x (1-10,56%) x (1-10,56%) = €800

Wettelijke verplichting
Aanbieders van financiële producten zijn wettelijk verplicht om in hun prognoses uit te gaan van het meetkundige gemiddelde rendement. Ook Dexxi gebruikt het meetkundige rendement om het gemiddelde rendement per jaar  van uw portefeuille te bepalen. De rendementen die wij publiceren zijn gebaseerd op onze modelportefeuilles.

Het werkelijke rendement van uw belegde vermogen kan afwijken door de omvang van de portefeuille en de gedane stortingen of onttrekkingen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.