Duurzaam beleggen als standaard

Duurzaam beleggen is sterk in opmars. Met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die vanaf 10 maart 2021 van kracht is, introduceert de Europese Unie voor het eerst een uitgebreid regelgevend raamwerk voor de financiële markt. Een raamwerk dat duurzaam beleggen duidelijker definieert en wezenlijke transparantie schept voor beleggers. Wij zien dit als een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van duurzaam beleggen en de bewustwording dat de prestaties van een onderneming op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) van invloed zijn op het rendement.

ESG-informatie wordt vaak als “niet-financiële” informatie bestempeld, omdat het om gegevens gaat die weliswaar belangrijk zijn voor de waarderingen, maar die tot voor kort vaak niet werden gerapporteerd. Immateriële activa heeft een steeds grotere invloed op de waarde van een onderneming. ESG-cijfers werpen licht op die immateriële activa en geven weer hoe de beslissingen van het management de bedrijfsstrategie beïnvloeden.

Duurzaam beleggen als standaard
In 2020 bereikte Dexxi het gestelde doel van 100% ESG-integratie in haar beleggingsstrategie en hanteert duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen als standaard. Nu duurzaamheid ook meer en meer invloed krijgt op beleggingsrendementen, zijn wij van mening dat duurzaam beleggen met het oog op de toekomst het sterkste fundament is voor ons beleggingsbeleid.

Het thema duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds relevanter voor ons geworden. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu. Het uitgangspunt bij iedere beleggingsbeslissing is daarom dat bij het streven naar financieel rendement getracht wordt rekening te houden met de zogenaamde ESG-overwegingen.

ESG-ratings
Indexbeleggen staat bekend als passief beleggen, waarbij ETF’s worden gebruikt om bepaalde indexen te volgen. Hieruit volgt dat niet altijd voorkomen kan worden dat toch een (klein) deel van de beleggingen niet compliant is met alle ESG-criteria. De duurzaamheidsrisico’s en de effecten daarvan op de financiële resultaten van individuele aandelen en obligaties kunnen veelal in onvoldoende mate worden ingeschat en worden dan ook niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen. Wanneer wij deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. We gebruiken hiervoor de ESG-ratings van MSCI.

Een doordacht ESG-beleid
In samenwerking met toezichthouders, beleidmakers en andere betrokkenen blijven wij werken aan het stimuleren van duurzaam beleggen. Wij zullen flink blijven investeren om duurzaamheidscriteria en -informatie in onze beleggingsprocessen en rapportages te integreren.

Het streven is een jaarlijkse verbetering van de duurzaamheid van onze beleggingen. We passen bij onze selectie dan ook zoveel mogelijk de ESG-criteria toe en zijn overtuigd dat een doordacht ESG-beleid zal leiden tot een beter lange termijn rendement voor onze cliënten.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.