Grote impact voor obligatiebelegger

Op de korte termijn zit doorgaans de grootste pijn in een beleggingsportefeuille voor die beleggers die een zwaardere weging hebben in aandelen (en andere risicovolle activa). Echter, in het eerste kwartaal van 2022 hadden zowel aandelen als obligaties een negatief rendement. In feite waren de obligatierendementen voor het kwartaal slechter dan die van aandelen – dus defensieve beleggers hebben een daling ervaren die voor hen veel minder gebruikelijk is.

Deze minder vaak voorkomende marktgebeurtenis van zowel negatieve aandelen- als obligatierendementen heeft waarschijnlijk alle beleggers getroffen, maar de impact ervan op de meer defensieve, op obligaties gerichte beleggers, zal het grootste zijn omdat zij doorgaans ook de grootste verliesaversie hebben.

Dat komt ook omdat obligatiekoersen een 40-jarige stijging hebben meegemaakt – er is zelden slecht nieuws om te communiceren. Maar het eerste kwartaal van 2022 leverde één van de slechtste obligatierendementen in de geschiedenis op. Het verlies in het eerste kwartaal van -6% tot -7% is het op twee na slechtste kwartaal voor obligaties in de afgelopen 50 jaar!

Buitengewoon zeldzaam
Het is wel een kwestie om dingen in perspectief te plaatsen. Historisch gezien kenden obligaties één van hun slechtste kwartalen, maar dit soort prestaties van obligaties zijn buitengewoon zeldzaam.

In de afgelopen 50 jaar heeft een obligatiebelegger slechts twee slechtere kwartalen meegemaakt. Dit verschilt aanzienlijk van de ervaring van een aandelen belegger. Zij hebben 26 keer vergelijkbare of slechtere kwartaalprestaties ervaren, of gemiddeld om de twee tot drie jaar.

Anders gezegd: de Defensieve (30/70)-belegger heeft het afgelopen kwartaal een rendement van -6,0% behaald, wat in de buurt van het onderste percentiel zou liggen in de afgelopen 50 jaar. Om dat in context te plaatsen: hetzelfde percentielverlies voor een Offensieve (70/30)-belegger zou een veel grotere -14,1% zijn; in plaats daarvan zag deze beleggers “slechts” een daling van -5,2% in het eerste kwartaal van 2022 (zie onderstaande grafiek).

Bron: Vanguard analyse van Morningstar Direct data, per 28 maart 2022

Blijf bij uw Plan!
Zoals we uit ervaring weten hebben sommige beleggers de neiging, wanneer de financiële markten dalen, om hun financiële plan en beleggingsprofiel te wijzigen om vermeende aanhoudende verliezen in te dammen. Toch is het vaak zo dat op de lange termijn dit niet de beste optie is. Een ongunstig kwartaal mag geen aanleiding geven tot een wijziging van dat plan als het eerder passend was.

Het is vaak het beste om vast te houden aan het gemaakte plan, waarbij veranderingen kunnen worden aangebracht vanwege veranderingen in doelstellingen, risicobereidheid en andere aspecten van het leven, maar niet vanwege veranderingen in de financiële markten.

Ook positieve kanten
Het goede nieuws: er zijn eindelijk weer mogelijkheden om met obligaties wat te verdienen.

  • Obligatierendementen zijn de afgelopen twee jaar gestegen
    Beleggers die instappen of periodiek bijstorten stappen in obligaties met een hogere rente en dus een hoger aanvangsrendement. Bijvoorbeeld: eind 2020 stapte je in Amerikaanse staatsobligaties met een aanvangsrendement 0,62% en tegen het eind van het 1e kwartaal van 2022 bedroeg het aanvangsrendement 2,48%.
  • Obligatie-ETF’s bewegen automatisch mee
    De obligatie ETF bestaat uit een mandje van obligaties. Op het moment dat er een obligatie afloopt en wordt afgelost wordt er automatisch een nieuwe obligatie in het mandje opgenomen met een hoger aanvangsrendement.
  • Dexxi herbalanceert uw portefeuille iedere maand
    Indien obligaties verder dalen wordt er weer een stukje extra in obligaties belegd waardoor het aanvangsrendement stijgt. De beurs is helaas niet te sturen, het periodiek herbalanceren wel en dat loont!

Focus op de relatie tussen risico en rendement op lange termijn. Historisch gezien hebben aandelen hogere rendementen opgeleverd dan obligaties of cash, maar hebben ook een hoger risico.

Als beleggers niet worden gecompenseerd voor het extra risico dat ze over langere perioden nemen, zou niemand beleggen in aandelen. Obligaties zouden op hun beurt ook over langere perioden een hoger rendement moeten opleveren en een groter risico met zich meebrengen dan contanten. Het beste is sparen én beleggen!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.