Verkiezingen 2021: behoudt u nog wel de regie over uw (toekomstig) pensioen?

Volgende week gaat u naar de stembus. Het is immers tijd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ja, op welke partij stemt u? Voor veel mensen zijn ‘pensioen’ en ‘pensioenopbouw’ belangrijke keuzecriteria.

Wij denken echter dat er na de verkiezingen geen grote veranderingen plaatsvinden in het stelsel. Er is bovendien al een eerder afgesloten pensioenakkoord. De kans is levensgroot dat die visie (namelijk de visie van het pensioenakkoord) wordt gecontinueerd door de nu én straks zittende partijen. Er was namelijk redelijk breed draagvlak voor dat akkoord.

Voor velen van u is dat goed nieuws
Want, als we kijken naar de behoeften van de meeste Nederlanders, dan zien we helder dat het gros onder u vooral eigen regie ten aanzien van de pensioenopbouw wil behouden. Daar zijn de zittende partijen én naar verwachting ook de partijen in een volgend kabinet ook grotendeels voorstander van.

Terecht!

Want, ieder mens heeft zijn eigen leven, wensen en ambities én zijn eigen dromen voor de toekomst.

Eigen verantwoordelijkheid
De ‘individualisering’ is daarom al jaren een ‘trend’ vanuit overheidsbeleid. De verantwoordelijkheid voor het eigen toekomstig inkomen wordt meer en meer bij de burger zelf gelegd.

Dat is overigens goed te verklaren vanuit de wens van onder andere de jongeren (zelfs ook studenten!), die nu al weten dat ze niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever aan de slag zijn maar liever als flexwerker of als ZZP’er regelmatig switchen van baan. Daarmee willen ze dus ook op het gebied van pensioenopbouw zelf keuzes kunnen blijven maken en zeker niet met handen en voeten gebonden zijn aan verplichte deelnames bij pensioenfondsen.

Gelukkig kan dat grotendeels in Nederland. En gelukkig blijft dat zo, zoals we uit de bestudeerde verkiezingsprogramma’s kunnen concluderen.

Maar ja, HOE neemt u dan die eigen regie? 
Wel, u kunt bijvoorbeeld gaan beleggen!

Beleggingsrekening
Het interessante is dat ‘beleggen’ anno 2021 feitelijk gemeengoed is geworden. Mensen hebben heel vaak nog wel een legitieme basisbuffer op een normale traditionele spaarrekening staan, die in geval van directe nood (kapotte wasmachine, fikse reparatie aan de auto of een lekkende dakgoot) kan worden aangesproken. Maar de euro’s die niet direct nodig zijn, worden door de meeste mensen – heel verstandig – op een beleggingsrekening gestort.

Aanmoediging
Enerzijds heeft men de optie om euro’s op een beleggingsrekening te storten waarbij de belegger de euro’s er ook weer eenvoudig aan kan onttrekken.

Maar de niet direct benodigde euro’s kunnen ook op een zogenoemde geblokkeerde beleggingsrekening worden gestort, waarmee men strategisch en slim opbouwt voor het pensioen later. Of, misschien zelfs als aanvulling op andere pensioenpotjes die al her en der zijn gevuld, want we moeten ook eerlijk zijn: veel mensen hebben ook nog een pensioengat!

Wat superinteressant is, is het feit dat de stortingen op een ‘geblokkeerde beleggingsrekening’ kunnen worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting, waarmee de overheid dus feitelijk zegt: ‘We moedigen u aan om zélf voor uw pensioen te sparen!.

Zekerheid
Het mooie (en hoopvolle!) is dat geen enkele politieke partij in het eigen verkiezingsprogramma heeft aangekondigd dat die prachtige vriendelijke fiscale regeling op de schop moet. En dús blijft er flink wat zekerheid voor de periode ná de verkiezingen; het opbouwen van een pensioen – door middel van het openen van een (geblokkeerde) beleggingsrekening – blijft een toegankelijke en tevens realistische optie.

Goed nieuws dus, met name voor al die ZZP’ers en flexwerkers. Maar natuurlijk ook voor ondernemers of ieder ander die op basis van eigen keuzes aan de lange termijn kunnen blijven denken.

Tot slot…
Over al die andere actuele prikkelende verkiezingsthema’s van nu zouden we ook – net als u – wellicht heel lang kunnen debatteren, maar over de keuzevrijheid die er blijft ten aanzien van de mogelijkheden om te beleggen ten behoeve van uw eigen pensioen, kunnen we dus tevreden zijn: er verandert eigenlijk niets.

Daarom: Neem nu de regie over uw (toekomstig) pensioen en open meteen een beleggingsrekening.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.