Wat waren het mooie tijden…!

We denken even terug aan de jaren zo rond de eeuwwisseling. Als u toen was gestart met banksparen of met de aankoop van een lijfrente, dan was u echt een slimme spekkoper. U kon uw geld vastzetten voor bijvoorbeeld een periode van 15 tot 20 jaar tegen zeer interessante (en gegarandeerde vaste!) rentepercentages. Soms wel 5%. Wel, dat kon aardig oplopen. Uw kostje was gekocht. Zo gemakkelijk kon uw vermogen dus groeien!

Maar ja, de tijden ten aanzien van het banksparen zijn wel veranderd.

Als u nu uw geld voor een periode van 15 jaar vastzet door middel van banksparen, dan ontvangt u niet veel meer dan 1,5% rente.


Bron: banksparen.nl

Banksparen is dus niet meer interessant. Niet alleen omdat het nauwelijks iets oplevert, maar ook omdat de inflatie structureel hoger is dan dat lage rentepercentage. Banksparen betekent dus letterlijk dat u inteert op uw vermogen. Niet fijn!

Goed nieuws!
Echter, voor al die mensen die ooit startten met banksparen, of een lijfrente aankochten, hebben we goed nieuws.

Immers, uw deposito loopt een keer af. Misschien dit jaar al. Het is een beetje afhankelijk van de periode waarop u uw spaargeld had vastgezet. Als uw deposito vrijvalt, dan moet u echter wel een belangrijk besluit nemen; wat gaat u doen met dat opgebouwde geld?

Optie 1
Verder gaan met banksparen (afgekeurd)

Natuurlijk kunt u verder gaan met banksparen. Ongetwijfeld krijgt u van uw verzekeraar een nieuw aanbod met allerlei rentepercentages voor de komende jaren. Maar u zult zien dat die rentepercentages bedroevend laag zijn. We zeiden dat al eerder in dit blog. We gaan er van uit dat u zelf dus nu ook meteen concludeert dat banksparen geen keuze meer is.

Optie 2
Uw geld opnemen (ook afgekeurd)

Uiteraard hebt u de optie om het opgebouwde vermogen op te nemen en er iets leuks mee te gaan doen. Maar, u moet dan nog wel afrekenen met de Belastingdienst. Immers, uw inleg – heleboel jaren terug – hebt u mogen aftrekken van uw aangifte IB. Als u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt, dan is deze afrekening met de Belastingdienst zonde van het geld. U kunt beter proberen het opgebouwde vermogen verder te laten groeien.

Optie 3
Beleggen (goedgekeurd!)

We zijn nu bij het goede nieuws van dit blog aanbeland! De meest realistische optie is namelijk om te gaan beleggen met het opgebouwde bankspaarsaldo of het vermogen van de lijfrente. Zéker als u nog een tijdje te gaan hebt op weg naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Sinds 2008 mogen banken en beleggingsinstellingen bancaire lijfrenteproducten aanbieden. Wij doen dat ook.

Heel concreet betekent dit dat u uw vermogen kunt laten overschrijven naar een beleggingsrekening bij Dexxi. Vanzelfsprekend kiest u bij ons een risicoprofiel dat het beste bij u past. Op onze site vindt u daarvoor een handige tool waarbij u zelf allerlei variabelen invult. Overigens, dat risicoprofiel kunt u elk jaar veranderen. U hebt volledige regie.

Dat overschrijven gaat overigens geheel geruisloos. Alle banken en verzekeraars hebben daar onderling goede afspraken over gemaakt. Geen gedoe dus.

Samenvattend:

  1. Uw deposito’s van bijvoorbeeld banksparen lopen af.
  2. De rente op bankspaarrekeningen is bedroevend laag. Zelfs als u opnieuw uw vermogen vastlegt voor een periode van 15 jaar, dan ontvangt u niet veel meer dan 1,5% rente.
  3. Het is de hoogste tijd om een volgende stap te maken; u kunt gaan beleggen.
  4. U kunt uw opgebouwde vermogen uit banksparen of uit een lijfrente geruisloos overhevelen naar een beleggingsrekening.
  5. U bepaalt zelf uw risicoprofiel.

Nog een belangrijke tip:
Hebt u dit jaar niet te maken met aflopende deposito’s van uw bankspaarrekening? Geen probleem! Maar controleer eens wanneer ze dan wel vrijvallen. Maak een aantekening in uw agenda dat u dán de juiste keuze maakt voor de toekomst.

U begrijpt het al: wij weten wat die beste keuze is!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.