Waardeoverdracht

Overstappen is makkelijker dan u denkt

  • Kapitaaloverdracht naar Dexxi
  • Wie nemen er deel aan het PSK?
  • Wat is PSK?

Kapitaaloverdracht naar Dexxi

Heeft u een tegoed op een bestaande bankspaarrekening, pensioenrekening, lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? En wilt u dit tegoed overhevelen naar een pensioen- of lijfrenterekening bij Dexxi? In dat geval kunt u het onderstaande overboekingsformulier gebruiken of u kunt gebruik maken van het overdrachtsformulier van uw huidige financiële instelling.

Bij een overdracht naar Dexxi gelden de voorwaarden van de overdragende partij.

Als u geld dat afkomstig is uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wilt laten overschrijven naar een andere verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling, dan wordt dat ook wel waardeoverdracht of kapitaaloverdracht genoemd. Het gaat alleen om kapitaaloverdrachten waarbij de overdracht fiscaal zonder belastingheffing, moet verlopen. Dit heet een geruisloze overdracht.

Om een waardeoverdracht van kapitaal soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Let op: Door een oud regime polis om te zetten naar een nieuw regime lijfrenterekening verliest u de oud regime rechten en dat zou nadelig kunnen zijn. Bij twijfel kunt u ons altijd even bellen!

Waardeoverdracht naar Dexxi

Download hier

Wie nemen er deel aan het PSK?

De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen.

Dexxi neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK.

Nog geen Dexxi Lijfrenterekening?

Open hier uw lijfrenterekening

Wat is PSK?

Als u geld dat afkomstig is uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wilt laten overschrijven naar een andere verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling, dan wordt dat ook wel waardeoverdracht of kapitaaloverdracht genoemd. Om een waardeoverdracht van kapitaal soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Met het PSK wordt het proces van kapitaaloverdrachten gestroomlijnd tussen banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en vanaf 1-1-2017 ook beleggingsondernemingen voor fiscaal gefacilieerde producten. Het PSK heeft tot doel dat de overdrachten tijdig en voorzien van alle gegevens uitgevoerd kunnen worden, waarbij de overdracht van de uit de fiscale wetgeving voortvloeiende aansprakelijkheid tussen de overdragende deelnemer en de ontvangende deelnemer is geregeld.

De aangesloten partijen bij het PSK hebben afspraken gemaakt met de intentie om de waardeoverdracht binnen een tijdsbestek van 14 werkdagen, nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen, fiscaal geruisloos over te dragen naar een andere aangesloten partij. Indien deze dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag. Als de betaling niet binnen 14 werkdagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Met financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK is ook waardeoverdracht mogelijk. In dat geval hebben wij echter een vrijwaringverklaring nodig.

Overstappen met of zonder advies

De wet omschrijft bankspaarproducten (o.a. bankspaar-, pensioen- en lijfrenterekeningen) als complexe producten. Dit betekent dat u goed geïnformeerd moet zijn, voordat u besluit zo’n product te kopen. Er gelden bijvoorbeeld speciale regels van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de regels voor uw oude product anders zijn dan die voor uw nieuwe product. Informeer daarom vooraf, of overstappen wel in uw voordeel is. U kiest zelf hoe u dit doet: met of zonder advies.

Dexxi Pensioen beleggen Header

Overstappen naar andere aanbieder

Mocht u willen overstappen naar een andere aanbieder dan is dat uiteraard ook mogelijk. In dat geval kunt u het onderstaande overboekingsformulier gebruiken of u kunt gebruik maken van het overdrachtsformulier van uw huidige financiële instelling.

Nadat Dexxi uw opdracht heeft ontvangen en uitgevoerd, zal Saxo Bank (vh BinckBank) uw vermogen binnen 14 dagen (of de eerstvolgende werkdag) overboeken naar uw andere aanbieder. Tegelijk met de overboeking stuurt Dexxi de fiscale gegevens van uw rekening door naar deze aanbieder. Gezien het feit dat wij twee handelsdagen per maand hebben, dienen wij uw opdracht twee werkdagen voor de handelsdag te ontvangen. Indien dat niet lukt dan kan de waardeoverdracht ten vroegste pas twee weken later plaatsvinden. Saxo Bank brengt voor een uitgaande waardeoverdracht éénmalig €200 in rekening.