Indexbeleggen

De voordelen van Indexbeleggen

  • Lage kosten
  • Spreiding
  • Toegankelijk
  • Verhandelbaarheid

Waarom indexbeleggen zo populair is?

Als er één wijze van beleggen in ongekend hoog tempo is omarmd, dan is het wel indexbeleggen. Indexbeleggen is met name bekend bij particuliere beleggers in de vorm van ETF’s (Trackers). Sinds de introductie van de eerste ETF in 1993 is de markt gegroeid tot een omvang van circa 5.000 miljard dollar. En deze groei zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid voortzetten, aangezien de toegevoegde waarde overduidelijk is en ETF’s steeds bekender worden bij beleggers.

Met de aankoop van een ETF belegt u met één transactie in een mandje van aandelen, obligaties, vastgoedfondsen of grondstoffen. Hierdoor wordt eenvoudig en tegen lage kosten een breed gespreide portefeuille opgebouwd. ETF’s worden ook wel Trackers genoemd.

De opzet van de ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een index. Het is een passief beleggingsinstrument; een ETF heeft niet als doelstelling de index te verslaan. Doordat een ETF beursgenoteerd is, kan deze gedurende de handelsdag gekocht en verkocht worden. De handel gaat op dezelfde wijze als de handel in aandelen.

Voorbeeld AEX Index

Het kopen van een ETF die de AEX volgt en een positie geeft in de 25 meest verhandelde aandelen die op NYSE Euronext Amsterdam zijn genoteerd, is vergelijkbaar met het kopen van 25 kleine stukjes, in de juiste verhouding, van elk van de 25 bedrijven – Dit alles tegen veel lagere kosten, gezien de provisies op elke transactie.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF

Deze ETF streeft ernaar om het rendement te volgen van een index die bestaat uit de 600 grootste ondernemingen uit Europese ontwikkelde landen. De aandelen van de bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk kennen de zwaarste weging, gevolgd door Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Vier keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,2% per jaar.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Deze volgt de ontwikkeling van de S&P500-index. Deze index bestaat uit de 500 grootste beursnoteringen van de Verenigde Staten. De zwaartste wegers in deze index zijn: Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon en Facebook. De informatietechnologie is de zwaarstwegende sector, gevolgd door de financiële waarden en gezondheidszorg.

Vier keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,07% per jaar.

Lage kosten

Een ETF die een ontwikkelde aandelenmarkt volgt, zoals de S&P 500, kost slechts 0,07 procent per jaar in vergelijking met een actief beheerd fonds met kosten van tussen de 1 en 2 procent.

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Deze ETF streeft ernaar om het rendement te volgen van een index die bestaat uit de 200 kleinere ondernemingen uit de ontwikkelde landen in Europa. De aandelen van de bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk kennen de zwaarste weging, gevolgd door Frankrijk en Duitsland,

Vier keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,2% per jaar.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Deze ETF volgt de FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Deze index is opgebouwd met bedrijven uit de belangrijkste landen in de Pacific zoals Japan, Australië, Hong Kong Nieuw-Zeeland en Singapore. Op dit moment kent Japan de zwaarste weging, gevolgd door Australië en Korea.

Vier keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,1% per jaar.

Geen Essentiële beleggersinformatie (KIID) beschikbaar!

Spreiding

Met de aankoop van een ETF kunt u met één transactie een goed gespreide portefeuille verkrijgen. Wie een ETF op bijvoorbeeld de Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF koopt, belegt in meer dan 1000 grote ondernemingen in o.a. Azië, Latijns Amerika en Afrika. Door niet alles op één kaart te zetten, maar uw beleggingen te spreiden neemt het risico van een zeperd sterk af.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Deze ETF volgt de FTSE Emerging Index. Deze index is opgebouwd uit large- en midcap-bedrijven uit verschillende opkomende landen in Europa, Azië, Afrika, Midden Amerika en het Midden-Oosten. Op dit moment kent China de zwaarste weging, gevolgd door Taiwan en India.

Vier keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,25% per jaar.

S&P China 500 UCITS ETF

Deze ETF (ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B – USD) volgt de S&P China 500 Index. Deze index is opgebouwd uit de 500 grootste en meest liquide Chinese bedrijven. Deze ETF maak het mogelijk om ook op de lokale Chinese aandelenmarkten te investeren, en niet alleen in de in Hong Kong genoteerde Chinese bedrijven.

Eén keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,75% per jaar.

Toegankelijk

ETF’s geven niet alleen toegang tot de bekende markten, maar ook tot specifieke markten die voorheen moeilijker toegankelijk waren. U kunt eenvoudig beleggen in landen, regio’s, sectoren en vermogenscategorieën zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed.

iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

Deze ETF streeft ernaar om het rendement te volgen van een index die bestaat uit investment-grade bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven in euro met een beperkt renterisico. Het effect van renteschommelingen op het rendement wordt beperkt door de verkoop van futures op Duitse staatsobligaties. De onderliggende waarden zijn gespreid over diverse sectoren (industrie, nutsbedrijven en financiële instellingen).

Twee keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,25% per jaar.

SPDR® Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Deze ETF heeft als doelstelling de performance te volgen van de in euro luidende vast- en hoogrentende markt voor bedrijfsobligaties. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De looptijd van de obligaties moet van 2 tot 15 jaar bedragen. De hoofdsom en de coupons moeten in EURO luiden en het minimum uitstaand nominaal bedrag daarvan bedraagt Euro 250 miljoen.

Twee keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,4% per jaar.

Transparant

ETF’s zijn transparant: via de index kunt u zien hoe de portefeuille is samengesteld. Indexproviders geven veel informatie over de samenstelling van de index en de wijze waarop deze tot stand komt. Ook de uitgevende instelling publiceert in de meeste gevallen dagelijks de aangehouden effecten, naast de theoretische waarde van de ETF en de kosten.

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Deze ETF heeft als doelstelling de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in euro luidende bedrijfsobligaties die voldoen aan bepaalde ESG (ecologische, sociale en governance)-criteria. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Gespreide blootstelling aan 0-3-jaars bedrijfsobligaties in euro met een MSCI-ESG-rating uit de top 4-ratingniveaus.

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen overwegingen van materiële duurzaamheid in hun beleggingsproces te integreren. Hierin kunnen milieu-, sociale en governance (ESG) -statistieken inzicht bieden in de managementeffectiviteit van een bedrijf en financiële vooruitzichten op de lange termijn.

MSCI ESG Research
Betrokkenheid van de uitgevende instellingen binnen deze ETF:
– Clustermunitie 0%
– Kernwapens 0%
– Landmijnen 0%
– VN Global Compact Compliance-schendingen 0%
– Verarmde uraniumwapens 0%
– Tabaksproducenten 0%
– Biologische & Chemische Wapens 0%
– Producenten van vuurwapens en munitie voor civiele markten 0%.

Twee keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,15% per jaar.

SPDR® Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Deze ETF heeft als doelstelling de performance te volgen van de liquide schuldmarkt in plaatselijke valuta van opkomende landen. De blootstelling per land is daarbij beperkt tot 10%. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Voor opname in de index geldt voor uitstaande effecten een bedrag van minimaal US$ 1 miljard (of een equivalent daarvan).

Twee keer per jaar wordt het dividend uitgekeerd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,55% per jaar.

Verhandelbaarheid

In tegenstelling tot een beleggingsfonds, dat op een vast tijdstip tijdens de dag verhandeld moet worden, kunnen ETF’s elke seconde van de dag worden verhandeld als de beurs open is. Een aantal aangewezen ‘liquidity providers’ zorgen dat er altijd handel in ETF’s mogelijk is. Dit maakt het een uiterst flexibele manier van beleggen.