‘Het is allemaal niet zo ingewikkeld!’

Hare excellentie,
Geachte mevrouw Schouten,

Vandaag bent u precies 75 dagen minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Hoewel de meeste bewindslieden de eerste 100 dagen van hun ambtsperiode benutten om het (lobby)veld te leren kennen, om de samenwerking met het ambtenarenkorps vorm te geven én om een eerste stempel te drukken op wat de komende kabinetsperiode moet gaan gebeuren, meenden wij dat we nú al dit schrijven aan u moesten richten.

We willen het in deze open brief graag met u hebben over de pensioenen in Nederland. Over de toekomst dus!

Een belangrijk onderwerp! Dat bent u ongetwijfeld met ons eens.

Laten we als eerste stellen dat we ruiterlijk erkennen dat het voor een deel van de Nederlanders best ingewikkeld is om pensioen op te bouwen. Ook wij zien dat veel mensen elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. Het dagelijkse leven wordt bovendien steeds duurder. Helaas. We hopen dat u daarop volop inspiratie – en ook concreet effectief beleid – kunt presenteren, beredeneerd vanuit uw portefeuille ‘armoedebeleid’.

Eigen verantwoordelijkheid
Er is echter ook een groot aantal Nederlanders, dat het wél lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. En, zelfs geld overhoudt!

We begrijpen dat u regelmatig in onderhandeling bent met de pensioenfondsen en dat u met hen spreekt over dekkingsgraden en het wel of niet indexeren van de pensioenen (wat al jaren vaak niet meer lukt!), maar… we hopen óók dat u iets anders wilt zeggen tegen Nederlanders, die zich afvragen hoe hun leven eruitziet nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Zegt u alstublieft tegen hen: ‘Neem óók je eigen verantwoordelijkheid bij het opbouwen van dat appeltje voor de dorst! Zó ingewikkeld is het in Nederland allemaal niet!’

We hebben namelijk de indruk dat in de afgelopen jaren ‘het opbouwen van het eigen pensioen in Nederland’ in de beeldvorming te ‘ingewikkeld’ is gemaakt.

Maar dat is niet zo.

Integendeel!

Het is immers al jaren mogelijk om fiscaal gunstig voor het eigen pensioen te beleggen. Anders gezegd: iedereen die – bijvoorbeeld op een beleggingsrekening – euro’s stort, kan die inleg als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar. Deze Nederlanders betalen in dat jaar dús minder belasting! Houden zo! Een prima regeling.

Maar vertel het de mensen, die dit niet weten. Velen kennen het bestaan van deze mooie fiscale regeling niet eens!

Eigen regie
Daarnaast geldt het volgende: al die mensen die dit zo doen (dat worden er gelukkig steeds meer) voeren eigen regie.

Immers, ze bepalen zélf op basis van welk beleggingsprofiel ze willen beleggen, hoe veel en hoe vaak ze willen storten en… niet onbelangrijk: ze kunnen de groei van hun vermogen eenvoudig zelf monitoren. Wij – bij Dexxi – hebben daartoe een zéér overzichtelijk dashboard ontwikkeld. We ontvangen daar veel complimenten over. Mensen vinden het bovendien fijn om die eigen regie te voeren. Dat past ook helemaal in de tijdgeest van nu. Beleggen is in 2022 geen Rocket Science meer.

Daarom, beste minister, ú bent degene die een impuls kunt geven aan méér pensioenopbouw in Nederland. Omdat het kán. Omdat het helemaal niet ingewikkeld is.

Regeren is vooruitzien!

Met vriendelijke groet,
Team Dexxi

PS 1
We zien uiteraard uw reactie graag tegemoet. Ook zijn we bereid om met u een afspraak te maken om verder van gedachten te wisselen. We kunnen u zeker ondersteunen bij het uitdragen van die belangrijke pensioenboodschap.

PS 2
Voor alle Nederlanders die toevallig deze brief aan minister Schouten meelezen… meteen een tip: ga meteen naar de handige rekentools op onze site. Deze bieden een mooi inzicht in wat voor u mogelijk is!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.