Moet ik nu instappen?

Hoge beurskoersen en recent verbroken records roepen bij (startende) beleggers de vraag op; ‘moet ik spaargeld vrijmaken of wachten op een dip?’

In eerdere blogs hebben we reeds aandacht besteed aan de invloed van negatieve rente plus inflatie op spaargeld en ook het spreiden van de aankoopkoers middels periodieke stortingen.

Voor degenen die nog niet overtuigd zijn en op het perfecte instap moment aan het wachten zijn gaan we inzoomen op de vraag:

Moet ik nu instappen?

Stand van zaken
Eind maart werd de toonaangevende Amerikaanse S&P 500 index gewaardeerd op 34 keer de winst van afgelopen jaar. Dit ligt ver boven de gemiddelde koers winst verhouding van 17 van de afgelopen vijf decennia. Nu heeft de pandemie natuurlijk grote invloed op de resultaten gehad en geeft deze waardering wellicht een vertekent beeld?

Dit kunnen we nagaan aan de hand van de Shiller PE ratio, uitgevonden door Amerikaanse hoogleraar Robert Shiller, ook wel Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) ratio. De CAPE ratio vergelijkt prijzen met gemiddelde inkomsten over de afgelopen tien jaar gecorrigeerd voor inflatie. Maar ook dan blijft de S&P 500 waardering met een CAPE ratio van 36 erg hoog ten opzichte van een 140 jaar historisch gemiddelde van 17.

Voorlopig niet instappen dus?
Aan de hand van bovenstaande gegevens lijkt het voor de hand liggend om de hoog geprijsde aandelenmarkt voorlopig links te laten liggen. Door de jaren heen is het echter pijnlijk duidelijk geworden dat het ontzettend moeilijk is om de top van de markt te kunnen timen.

Onderzoek van Schroders heeft aangetoond dat het wijzigen van strategie door intimiderend hoge beurskoersen een verliezende keuze is geweest en zelfs vergaande gevolgen kan hebben voor uw vermogensopbouw.

Om het voorbeeld van de S&P 500 aan te houden kijken we naar de Amerikaanse aandelenmarkt. Stel u wordt onrustig bij een overwaardering van meer dan 50%. Wanneer dit het geval is verkoopt u uw aandelen en wacht u tot de markt weer afkoelt. Bij een overwaardering van 50% of minder stapt u in om dit kunstje vervolgens door de jaren heen te herhalen.

Als u dit aan de hand van de CAPE ratio zou hebben toegepast zou u, met uitzondering van een aantal korte periodes, sinds 2013 níet in aandelen hebben belegd.

Of zou u als beginnend belegger al vanaf 2013 aan het wachten zijn met instappen!

Het onderzoek van Schroders toont aan dat de met timing vermeden verliezen de gemiste winsten onvoldoende compenseren.

Vergaande gevolgen is wel wat overdreven toch?
Het timen van de markt zou in bovenstaand voorbeeld sinds 1890 een gemiddeld rendement hebben opgeleverd van 7,4% per jaar. Niet slecht, maar aanzienlijk lager dan de 9,7% procent per jaar van de belegger die al die 130 jaar gewoon belegd is gebleven.

Een verschil van 2,3% per jaar!

Om dit in perspectief te plaatsen; een inleg van $100 zou met het timen van de markt zijn uitgegroeid tot $1.1 miljoen vandaag de dag terwijl de investering die al die tijd ongemoeid is gelaten een waarde heeft van $18.1 miljoen.

Wij horen u denken: Hoe kan dit verschil zo groot zijn? Albert Einstein noemde dit al ‘het achtste wereldwonder’ van samengestelde interest.

De gebruikelijke kanttekeningen dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad voor de toekomst zijn, zijn van toepassing, maar dit benadrukt hoe moeilijk en potentieel duur het is om te proberen de top van de markt te voorspellen.

(Lees tip: De 7 wetmatigheden van beleggers die het goed doen!)

Conclusie
Het wachten met instappen of realiseren van uw winsten in verband met hoge beurskoersen lijkt zelden een goed idee. Hoog geprijsde aandelen kunnen nog jaren hoog gewaardeerd blijven en zelfs verder stijgen.

Aandelen kunnen ook goedkoper worden zonder te hoeven dalen. Als de rest gelijk blijft, zal een opleving van de winst (zoals dit jaar wordt voorspeld) resulteren in een verlaging van de op winst gebaseerde waarderingsmaatstaven.

Dit betekent niet dat u traditionele waarderingsmethoden en opvattingen overboord moet gooien. Wel is het goed om u niet enkel te laten beïnvloeden door de opvatting dat de markt ‘te duur’ is, zeker niet als u een lange horizon heeft!

Bekijk meteen de handige rekentools waardoor u op eenvoudige wijze inzicht krijgt in wat er mogelijk is.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.